Informacja o wydaniu Bosch Wth85v88dn

Bosch Wth85v88dn to wysokiej jakości wyprodukowany przez firmę Bosch pralko-suszarka. Model jest dostępny w kolorze białym i jest wyposażony w nowoczesną technologię, taką jak zaawansowana technologia AutoDry i system antywibracyjny VarioPerfect. Wth85v88dn jest wyposażony w duży wyświetlacz LCD i 15 efektywnych programów prania i suszenia, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Pralka-suszarka ma również funkcję szybkiego prania i suszenia, która pozwala na szybkie osiągnięcie wyśmienitych wyników. Ponadto, model jest wyposażony w energooszczędne funkcje i ma energooszczędny klasę efektywności energetycznej A+++. Dzięki wszystkim tym funkcjom, Bosch Wth85v88dn jest idealnym wyborem dla osób szukających wysokiej jakości pralko-suszarki.

Ostatnia aktualizacja: Informacja o wydaniu Bosch Wth85v88dn

Powyższą zgodę można wycofać w każdym czasie, poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj. : Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg. com. Wycofanie zgody będzie miało skutek w odniesieniu do komunikatów przyszłych, nie zaś komunikatów marketingowych wysyłanych przed wycofaniem zgody.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

[Podstawa podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] [Profilowanie] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z regulaminu danego działania BSH) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, a także marketing bezpośredni towarów lub usług własnych BSH (jeżeli wyrazili Państwo również ww. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu) oraz profilowanie dotyczące Państwa preferencji w odniesieniu do sprzętu gospodarstwa domowego tak, aby trafiały do Państwa informacje oraz treści marketingowe, które mogą Państwa zainteresować. Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych i polega wyłącznie na analizie oraz wykorzystywaniu tych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować. W ramach profilowania możemy łączyć i przetwarzać Państwa dane osobowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określanego mianem „RODO”.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

[Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

[Dane kontaktowe] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest. com/pl/form? c=pl. Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:

[Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m. in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji oraz sądy.

Zespół doradców techniczno-handlowych oraz serwisantów fabrycznych Buderus jest wsparciem dla naszych Autoryzowanych Partnerów Handlowych.

Aby skontaktować się z przedstawicielem z Państwa regionu prosimy wybrać odpowiednie województwo.

Województwo Zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie
Rafał Jędruch

Tel. : 509 238 667
E-mail: rafal. pl

Województwo Pomorskie

Pomorskie
Agnieszka Michalska

Tel. : 509 238 653
E-mail: agnieszka. pl

Województwo Lubuskie

Lubuskie

Lubuskie - część północna
Rafał Jędruch
Tel. : 509 238 667
E-mail:

Lubuskie - część południowa
Rafał Solak
Tel. : 500 029 812
E-mail: Dolnośląskie
Rafał Solak

Tel. : 500 029 812
E-mail:

Piotr Łyszcz

Tel. : 532 746 195
E-mail: Województwo Opolskie

Opolskie
Piotr Łyszcz

Tel. pl"> Województwo Łódzkie

Łódzkie
Wojciech Molis

Tel. : 519 317 204
E-mail: wojciech. plWojewództwo Mazowieckie

Mazowieckie

Grzegorz Szkudlarz

Tel. : 784 620 344
E-mail: grzegorz. pl

Andrzej Glegoła

Tel. : 784 619 810
E-mail: andrzej. plWojewództwo Podlaskie

Podlaskie
Marek Stankiewicz

Tel. pl"> Województwo Śląskie

Śląskie
Paweł Kaptur

Tel. : 696 924 396
E-mail: pawel. pl

Dariusz Wawro

Tel. : 506 124 146
E-mail: dariusz. plWojewództwo Świętokrzyskie

Świętokrzyskie
Maciej Zapała

Tel. : 509 238 671
E-mail: maciej. plWojewództwo Lubelskie

Lubelskie
Maciej Michalski

Tel. : 515 289 646
E-mail:

Informacja o wydaniu Bosch Wth85v88dn

Bezpośredni link do pobrania Informacja o wydaniu Bosch Wth85v88dn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacja o wydaniu Bosch Wth85v88dn