Instrukcja aktywacji Dewalt Dxdp721510

Instrukcja aktywacji Dewalt Dxdp721510 to szczegółowa instrukcja, która pozwala użytkownikom na właściwe wykorzystanie akumulatorów Dewalt w wybranym urządzeniu. Instrukcja zawiera dokładne informacje dotyczące tego, jak przygotować akumulatory do użycia, jak je zainstalować i jak je ładować. Instrukcja jest niezbędna, aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez akumulatory Dewalt. Instrukcja jest dostępna w formacie PDF na stronie internetowej producenta i jest bardzo łatwa w użyciu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktywacji Dewalt Dxdp721510

WIĘCEJ MOCY DLA CIEBIE

Zapoznaj się z naszymi najpopularniejszymi kategoriami elektronarzędzi poniżej, w tym na naszą innowacyjną i wszechstronną gamę XR FLEXVOLT.

WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH

Od pił po śrubokręty - nasze narzędzia ręczne są projektowane z myślą o precyzyjnych wynikach każdego dnia.

AKCESORIA DO KAŻDEJ PRACY

Właściwe dobrane akcesoria robią różnicę. Znajdź poniżej idealne akcesoria do każdej pracy.

OCHRONA, NA KTÓREJ MOŻESZ POLEGAĆ

Zaprojektowana dla profesjonalnego pracownika, nasza odzież robocza jest dostosowana do wymagań każdego środowiska pracy.

Aktywacja pozwala zweryfikować, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft.

Czy masz problemy z aktywacją systemu Windows?

Zacznij od wypróbowania narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją w aplikacji Uzyskaj pomoc. Uzyskaj pomoc, która przeprowadzi Cię przez właściwe kroki rozwiązywania większości problemów z aktywacją.

Otwórz pozycję Uzyskaj pomoc

Sprawdzanie stanu aktywacji systemu Windows

Najpierw należy dowiedzieć się, czy system Windows 11 został uaktywniony i połączony z kontem Microsoft.

Ważne jest, aby połączyć swoje konto Microsoft z licencją systemu Windows 11 na urządzeniu. Połączenie konta Microsoft z licencją cyfrową umożliwia ponowną aktywację systemu Windows za pomocą Narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją w przypadku każdej istotnej zmiany sprzętowej.

Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 11, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > System , a następnie pozycję Aktywacja . Stan Twojej aktywacji będzie wyświetlony obok pozycji Aktywacja.

Sprawdzanie stanu aktywacji w obszarze Ustawienia

Na stronie aktywacji będzie wyświetlany jeden z następujących komunikatów o stanie aktywacji:

Opis

  • Aktywowano.

  • Konto Microsoft nie jest połączone.

    Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w temacie Łączenie konta Microsoft.

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej

Twoje konto Microsoft nie jest połączone z licencją cyfrową.

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft

Konto Microsoft jest już połączone z licencją cyfrową.

System Windows nie został aktywowany

Nie aktywowano.

Pojawi się komunikat o błędzie z informacją o przyczynach niepowodzenia.

W celu przeprowadzenia aktywowania może być konieczne zakupienie systemu Windows 11.

Stan aktywacji

System Windows został aktywowany

Jeśli chcesz kupić licencję dla swojego urządzenia, zapoznaj się z tematem „Zakup licencji systemu Windows 11”.

Jeśli licencja na to urządzenie została już kupiona i mimo to jest wyświetlany komunikat o błędzie, przejdź do tematu Metody aktywacji.

Aby połączyć swoje kontro Microsoft, wykonaj następujące kroki:

    Potwierdź, że konto administratora jest również kontem Microsoft poprzez sprawdzenie, czy nad informacją Administrator jest wyświetlany adres e-mail. Jeśli adres e-mail jest wyświetlany, oznacza to, że jest to konto Microsoft. W przeciwnym razie użytkownik zalogował się przy użyciu konta lokalnego. Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, zobacz Jak utworzyć nowe konto Microsoft.

    Po potwierdzeniu, że jesteś administratorem i używasz konta Microsoft, wróć na stronę Aktywacja , wybierz opcję Dodaj konto, wprowadź konto Microsoft i hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

Po dodaniu swojego konta Microsoft, na stronie Aktywacja zobaczysz informację System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft.

Metody aktywacji systemu Windows

W zależności od sposobu uzyskania systemu Windows 11, do aktywowania go jest potrzebna licencja cyfrowa lub 25-znakowy klucz produktu. Bez dysponowania jednym tych elementów nie będzie można aktywować urządzenia.

Licencja cyfrowa (w systemie Windows 11 nazywana uprawnieniami cyfrowymi) to metoda aktywacji w systemie Windows 11, do której nie jest wymagane wprowadzanie klucza produktu.

Klucz produktu to 25-znakowy kod służący do aktywacji systemu Windows. To, co widzisz, to KLUCZ PRODUKTU: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Po ustaleniu używanej metody aktywacji wykonaj kroki opisane w sekcji (odpowiednio) Aktywowanie przy użyciu licencji cyfrowej lub Aktywacja za pomocą klucza produktu.

Metoda aktywacji zależy od tego, jak uzyskano kopię systemu Windows 11.

Sposób uzyskania systemu Windows 11

Metoda aktywacji

Uaktualnienie do systemu Windows 11 bezpłatnie na kwalifikującym się urządzeniu z oryginalnym systemem Windows 10, Windows 8. 1 lub Windows 7

Licencja cyfrowa

Jeśli skojarzysz lub zalogujesz się do konta Microsoft lub skojarzysz swoje konto MSA z licencją cyfrową, to jest to Twoje konto MSA zawierające licencję cyfrową.

Kupiono uaktualnienie do systemu Windows 11 Pro w aplikacji Microsoft Store i pomyślnie aktywowano system Windows 11

W przypadku zakupu ze sklepu Microsoft Store w celu potwierdzenia zakupu została wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ten adres e-mail (MSA) zawiera licencję cyfrową.

Jesteś niejawnym testerem systemu Windows i masz wykonane uaktualnienie do najnowszej kompilacji Windows 11 Insider Preview na kwalifikującym się urządzeniu, na którym działała aktywowana wcześniejsza wersja systemu Windows 11 i Windows 11 Preview.

Adres e-mail, który był używany na potrzeby logowania niejawnego programu testów systemu Windows, będzie prawdopodobnie kontem MSA z licencją cyfrowym.

Zakup oryginalnego systemu Windows 11 z poziomu aplikacji Microsoft Store

Kupowanie komputera dostarczanego z systemem Windows 11

Klucz produktu

Znajdź klucz produktu na opakowaniu urządzenia lub na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do Twojego urządzenia.

Zakup pudełkowej kopii systemu Windows 11 od autoryzowanego sprzedawcy

Klucz produktu można znaleźć na etykiecie w pudełku z systemem Windows 11.

Kupiono cyfrową kopię systemu Windows 11 od autoryzowanego sprzedawcy

Klucz produktu można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows 11 lub w skrytce cyfrowej dostępnej za pośrednictwem witryny internetowej sprzedawcy.

Twojemu urządzeniu zostanie przyznana licencja cyfrowa do systemu Windows 11 na podstawie wprowadzonego prawidłowego klucza produktu.

Masz umowę licencjonowania zbiorowego obejmującą system Windows 11 lub subskrypcję MSDN

Klucz produktu jest dostępny za pośrednictwem portalu internetowego danego programu.

Kupiono nowe lub odnowione urządzenie z systemem Windows 11

Klucz produktu jest preinstalowany na urządzeniu, dołączony do opakowania urządzenia lub występuje w postaci karty albo certyfikatu autentyczności (Certificate of Authenticity, COA) dołączonego do urządzenia.

Jeśli kupiono odnowiony komputer, to dostawca takiego komputera, a nie firma Microsoft, musi dostarczyć klucz produktu.

Kupiono w sklepie Microsoft Store online

Klucz produktu znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która zawiera historię zamówienia.

Jeśli nie masz klucza produktu ani licencji cyfrowej, możesz kupić licencję cyfrową systemu Windows 11 po zakończeniu instalacji. Oto odpowiednia procedura:

Wybierz przycisk Start .

Wybierz pozycję StartSystem > Aktywacja.

Wybierz opcję Przejdź do Store.

Spowoduje to otwarcie aplikacji Microsoft Store, gdzie możesz kupić licencję cyfrową systemu Windows 11.

Aktywowanie systemu Windows przy użyciu licencji cyfrowej

Licencje cyfrowe są skojarzone z Twoim sprzętem i połączone z Twoim kontem Microsoft, więc nie trzeba niczego szukać na komputerze. Wszystkie wymagane czynności są wykonywane, gdy łączysz komputer z Internetem i logujesz się za pomocą swojego konta Microsoft. 

Jeśli nie masz licencji cyfrowej, system możesz aktywować kluczem produktu. Aby dowiedzieć się, jak aktywować przy użyciu klucza produktu, wykonaj kroki opisane w artykule Aktywacja za pomocą klucza produktu. 

Jeśli instalujesz system Windows na nowym urządzeniu lub płycie głównej po raz pierwszy i nie masz klucza produktu, wybierz pozycję Nie mam klucza produktu na ekranach instalacji. Po wyświetleniu monitu wprowadź konto Microsoft, którego chcesz użyć do zakupu licencji cyfrowej dla tego urządzenia. Po zakończeniu wyświetlania ekranów instalacji i zakończeniu instalowania systemu Windows przejdź do ustawień aktywacji: Wybierz przycisk Start , następnie wybierz pozycję Ustawienia  > System  > Aktywacja . Następnie wybierz pozycję Otwórz Microsoft Store aby kupić licencję cyfrową dla aktywacji systemu Windows.

Jeśli masz licencję cyfrową dla swojego urządzenia, możesz ponownie zainstalować tę samą wersję systemu Windows 11 na tym urządzeniu bez konieczności wprowadzania klucza produktu.

Przed próbą ponownego zainstalowania systemu Windows 11 upewnij się, że jest on aktywowany. Aby to ustalić, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Aktywacja . Będzie wymagane potwierdzenie, że system Windows 11 został aktywowany i że Twoje konto Microsoft jest skojarzone z licencją cyfrową.

Oto możliwe komunikaty wyświetlane na stronie Aktywacja:

Twoje konto Microsoft nie jest połączone z licencją cyfrową. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w temacie Łączenie konta Microsoft.

Jeśli system Windows 11 nie został aktywowany na danym urządzeniu, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli licencja cyfrowa nie jest połączona z Twoim kontem Microsoft, wykonaj czynności opisane w temacie Sprawdzanie stanu aktywacji, Łączenie konta Microsoft.

Po połączeniu Twojego konta możesz uruchomić instalatora w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 11. Więcej informacji o tworzeniu nośnika instalacyjnego w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 11 znajdziesz w witrynie internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft. Podczas tworzenia nośnika instalacyjnego wybierz wersję systemu Windows 11, która odpowiada wersji zainstalowanej już na Twoim urządzeniu.

Jeśli podczas ponownej instalacji pojawi się monit o wprowadzenie klucza produktu, możesz pominąć ten krok, wybierając opcję Nie mam klucza produktu. Po zakończeniu instalacji system Windows 11 zostanie automatycznie aktywowany online. Jeśli użytkownik połączył licencję cyfrową z kontem Microsoft, należy zalogować się na koncie Microsoft, które jest połączone z licencją cyfrową.

Jeśli dokonano istotnej zmiany sprzętowej w urządzeniu (takiej jak wymiana płyty głównej), prawdopodobnie system Windows 11 nie będzie już uaktywniony. 

Aby przygotować się do zmian sprzętu, upewnij się, że konto Microsoft zostało skojarzone z licencją cyfrową. To skojarzenie umożliwi ponowne aktywowanie systemu Windows za pomocą Narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją w przypadku późniejszego wprowadzenia istotnej zmiany sprzętowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej.

Aktywowanie systemu Windows przy użyciu klucza produktu

Klucz produktu to 25-znakowy kod, który wygląda następująco:

KLUCZ PRODUKTU: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o podanie klucza produktu. Po zainstalowaniu możesz także nacisnąć przycisk Start , a następnie wybrać kolejno pozycje Ustawienia  > System > Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu.

Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Aby znaleźć klucz produktu, zapoznaj się z tabelą kluczy produktów w sekcji Metody aktywacji (Jakiej metody aktywacji używam? ).

Uwaga: Firma Microsoft przechowuje dane dotyczące kluczy produktów tylko w przypadku zakupu w sklepie Microsoft Store online. Aby dowiedzieć się, czy zakupu dokonano bezpośrednio w firmie Microsoft, na koncie Microsoft przejdź do obszaru Historia zamówień. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows.

Jeśli masz klucz produktu, w każdym z poniższych scenariuszy możesz użyć opcji Zmień klucz produktu w celu aktywowania systemu Windows 11. Poniżej zamieszczono dodatkowe informacje, które mogą pomóc w aktywacji:

Należy użyć ważnego klucza produktu w celu aktywowania systemu Windows 11 na urządzeniu, na którym nigdy nie została aktywowana kopia systemu.

Ważny klucz produktu jest też potrzebny w przypadku instalowania wersji systemu Windows 11, która nie została wcześniej aktywowana na danym urządzeniu. Ważny klucz produktu będzie na przykład potrzebny do zainstalowania i aktywowania systemu Windows 11 Pro na urządzeniu, na którym był zainstalowany system Windows 11 Home.

Podczas instalowania zostanie wyświetlony monit o podanie ważnego klucza produktu. Po ukończeniu instalacji system Windows 11 zostanie automatycznie aktywowany online. Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 11, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > System > Aktywacja .

Uwaga: W niektórych przypadkach może być konieczne podanie klucza produktu systemu Windows 11 dołączonego do opakowania urządzenia albo mającego postać karty lub certyfikatu autentyczności (Certificate of Authenticity, COA) dołączonego do urządzenia. Jeśli nie masz klucza produktu systemu Windows 11, będziesz mieć możliwość jego zakupu podczas instalowania.

Kiedy kupujesz odnowione urządzenie z systemem Windows 11, musisz aktywować system Windows za pomocą klucza produktu na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do urządzenia. 

W przypadku wymiany płyty głównej przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM) komputer powinien aktywować się ponownie automatycznie. Jeśli aktywacja nie nastąpi, być może producent OEM udostępnił kartę COA z 25-znakowym kluczem widocznym po zdrapaniu szarej warstwy zakrywającej. Aby przeprowadzić aktywację, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Aby usunąć szarą powłokę pokrywającą klucz produktu, delikatnie zdrap ją monetą lub paznokciem.

Wybierz przycisk Start, a następnie pozycje Ustawienia  > System  > Aktywacja .

Wybierz pozycję Zmień klucz produktu.

Podczas ponownego instalowania zostanie wyświetlony monit o podanie klucza produktu. Po wpisaniu klucza produktu będziesz mieć aktywowaną wersję systemu Windows 11. 

Jeśli już zakończono proces konfigurowania, ale nie wprowadzono klucza produktu, możesz nadal go wprowadzić. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu.

Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Jeśli nie masz planów ponownego zainstalowania systemu Windows, możesz wybrać przycisk Start , a następnie opcję Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu, aby ponownie aktywować urządzenie. W przeciwnym razie możesz wprowadzić klucz produktu podczas instalowania systemu Windows.

W przypadku wymiany płyty głównej przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM) komputer powinien aktywować się ponownie automatycznie. Aby przeprowadzić aktywację, wykonaj następujące kroki.

Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

Wpisz klucz produktu znajdujący się na certyfikacie autentyczności (COA) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows 11 po zmianie sprzętowej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli licencja nie jest zgodna z wersją zakupionego systemu Windows lub wersją, do której użytkownik jest uprawniony, system Windows nie zostanie aktywowany. Sprawdź, którą wersję zakupiono, Windows 11 Home czy Windows 11 Pro. Aby sprawdzić wersję, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > System > Aktywacja .

Sprawdzanie wersji systemu Windows w obszarze Ustawienia

Jeśli kupiono system w wersji Windows 11 Home, ponownie musisz zainstalować system Windows 11 Home. Jeśli nie chcesz kontynuować używania wersji Windows 11 Home i chcesz ją zmienić, zobacz Uaktualnianie systemu Windows 11 Home do systemu Windows 11 Pro.

Niejawni testerzy systemu Windows, którzy korzystają z kompilacji systemu Windows 11 Insider Preview, automatycznie otrzymają nowe kompilacje, które zostały aktywowane, o ile na konkretnym urządzeniu aktywowano system Windows przed uaktualnieniem do nowej kompilacji. 

Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 11, naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System > Aktywacja .

Jeśli nie uczestniczysz jeszcze w niejawnym programie testów systemu Windows, a chcesz do niego dołączyć, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Niejawny program testów systemu Windows > Wprowadzenie.

Dołącz do niejawnego programu testów systemu Windows

Uwaga: W przypadku ponownej instalacji systemu Windows 11 Insider Preview w sytuacji, gdy na danym urządzeniu była już aktywowana ta sama wersja systemu Windows 11 lub Windows 11 Insider Preview (kompilacje nowsze niż 10240), Twoja licencja cyfrowa spowoduje automatyczne aktywowanie systemu Windows.

Powiązane linki

Jeśli system Windows 11 nie został aktywowany na Twoim urządzeniu, zobacz temat Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, zobacz

Jeśli potrzebujesz pomocy w określeniu, czy kopia systemu Windows jest oryginalna, zobacz stronę How to tell.

Jeśli chcesz aktywować produkt Microsoft Office, zobacz Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac.

Jeśli potrzebujesz informacji o aktualizacjach systemu Windows, a nie o aktywacji systemu Windows, zobacz Aktualizowanie systemu Windows.

Czy masz problemy z aktywacją systemu Windows?

Sprawdzanie stanu aktywacji systemu Windows

Najpierw należy dowiedzieć się, czy system Windows 10 został aktywowany i połączony z kontem Microsoft.

Ważne jest, aby połączyć swoje konto Microsoft z licencją systemu Windows 10 na urządzeniu.

Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 10, wybierz przycisk Start , następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia , a następnie pozycję Aktywacja .

W celu przeprowadzenia aktywowania może być konieczne zakupienie systemu Windows 10.

Jeśli chcesz kupić licencję dla swojego urządzenia, zapoznaj się z tematem „Zakup licencji systemu Windows 10”.

Metody aktywacji systemu Windows

W zależności od sposobu uzyskania systemu Windows 10, do aktywowania go jest potrzebna licencja cyfrowa lub 25-znakowy klucz produktu.

Licencja cyfrowa (w systemie Windows 10, wersja 1511 nazywana uprawnieniami cyfrowymi) to metoda aktywacji w systemie Windows 10, w przypadku której nie jest wymagane wprowadzanie klucza produktu.

Metoda aktywacji zależy od tego, jak uzyskano kopię systemu Windows 10.

Sposób uzyskania systemu Windows 10

Uaktualnienie do systemu Windows 10 bezpłatnie na kwalifikującym się urządzeniu z oryginalnym systemem Windows 7 lub Windows 8. 1.

Kupiono uaktualnienie do systemu Windows 10 Pro w aplikacji Microsoft Store i pomyślnie aktywowano system Windows 10

Jesteś niejawnym testerem systemu Windows i masz wykonane uaktualnienie do najnowszej kompilacji Windows 10 Insider Preview na kwalifikującym się urządzeniu, na którym działała aktywowana wcześniejsza wersja systemu Windows i Windows 10 Preview.

Zakup oryginalnego systemu Windows 10 z poziomu aplikacji Microsoft Store

Kupowanie komputera dostarczanego z systemem Windows 10

Zakup pudełkowej kopii systemu Windows 10 od autoryzowanego sprzedawcy

Klucz produktu można znaleźć na etykiecie w pudełku z systemem Windows 10.

Kupiono cyfrową kopię systemu Windows 10 od autoryzowanego sprzedawcy

Klucz produktu można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows 10 lub w skrytce cyfrowej dostępnej za pośrednictwem witryny internetowej sprzedawcy.

Twojemu urządzeniu zostanie przyznana licencja cyfrowa do systemu Windows 10 na podstawie wprowadzonego prawidłowego klucza produktu.

Masz umowę licencjonowania zbiorowego obejmującą system Windows 10 lub subskrypcję MSDN

Kupiono nowe lub odnowione urządzenie z systemem Windows 10

Jeśli nie masz klucza produktu ani licencji cyfrowej, możesz kupić licencję cyfrową systemu Windows 10 po zakończeniu instalacji. Oto odpowiednia procedura:

Wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

Spowoduje to otwarcie aplikacji Microsoft Store, gdzie możesz kupić licencję cyfrową systemu Windows 10.

Aktywowanie systemu Windows przy użyciu licencji cyfrowej

Jeśli nie masz licencji cyfrowej, system możesz aktywować kluczem produktu. Aby dowiedzieć się, jak aktywować przy użyciu klucza produktu, wykonaj kroki opisane w artykule Aktywacja za pomocą klucza produktu.

Jeśli instalujesz system Windows na nowym urządzeniu lub płycie głównej po raz pierwszy i nie masz klucza produktu, wybierz pozycję Nie mam klucza produktu na ekranach instalacji. Po zakończeniu wyświetlania ekranów instalacji i zakończeniu instalowania systemu Windows przejdź do ustawień aktywacji: Wybierz przycisk Start , następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Aktualizacja i bezpieczeństwo  > Aktywacja . Następnie wybierz pozycję Przejdź do Microsoft Store aby kupić licencję cyfrową dla aktywacji systemu Windows.

Jeśli masz licencję cyfrową dla swojego urządzenia, możesz ponownie zainstalować tę samą wersję systemu Windows 10 na tym urządzeniu bez konieczności wprowadzania klucza produktu.

Przed próbą ponownego zainstalowania systemu Windows 10 upewnij się, że jest on aktywowany. Aby to ustalić, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja . Będzie wymagane potwierdzenie, że system Windows 10 został aktywowany i że Twoje konto Microsoft jest skojarzone z licencją cyfrową.

Jeśli system Windows 10 nie został aktywowany na danym urządzeniu, zobacz

Po połączeniu Twojego konta możesz uruchomić instalatora w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 10. Więcej informacji o tworzeniu nośnika instalacyjnego w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 10 znajdziesz w

Jeśli podczas ponownej instalacji pojawi się monit o wprowadzenie klucza produktu, możesz pominąć ten krok, wybierając opcję Nie mam klucza produktu. Po zakończeniu instalacji system Windows 10 zostanie automatycznie aktywowany w trybie online.

Jeśli dokonano istotnej zmiany sprzętowej w urządzeniu (takiej jak wymiana płyty głównej), prawdopodobnie system Windows 10 nie będzie już uaktywniony. 

Aktywowanie systemu Windows przy użyciu klucza produktu

Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o podanie klucza produktu. Po zainstalowaniu możesz także nacisnąć przycisk Start , a następnie wybrać kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu.

Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Jeśli masz klucz produktu, w każdym z poniższych scenariuszy możesz użyć opcji Zmień klucz produktu w celu aktywowania systemu Windows 10. Poniżej zamieszczono dodatkowe informacje, które mogą pomóc w aktywacji:

Należy użyć ważnego klucza produktu w celu aktywowania systemu Windows 10 na urządzeniu, na którym nigdy nie została aktywowana kopia systemu.

Ważny klucz produktu jest też potrzebny w przypadku instalowania wersji systemu Windows 10, która nie została wcześniej aktywowana na danym urządzeniu. Ważny klucz produktu będzie na przykład potrzebny do zainstalowania i aktywowania systemu Windows 10 Pro na urządzeniu, na którym był zainstalowany system Windows 10 Home. Po ukończeniu instalacji system Windows 10 zostanie automatycznie aktywowany w trybie online. Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 10, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

Uwaga: W niektórych przypadkach może być konieczne podanie klucza produktu systemu Windows 10 dołączonego do opakowania urządzenia albo mającego postać karty lub certyfikatu autentyczności (Certificate of Authenticity, COA) dołączonego do urządzenia. Jeśli nie masz klucza produktu systemu Windows 10, będziesz mieć możliwość jego zakupu podczas instalowania.

Kiedy kupujesz odnowione urządzenie z systemem Windows 10, musisz aktywować system Windows za pomocą klucza produktu na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do urządzenia. 

Podczas ponownego instalowania zostanie wyświetlony monit o podanie klucza produktu. Po wpisaniu klucza produktu będziesz mieć aktywowaną wersję systemu Windows 10.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli licencja nie jest zgodna z wersją zakupionego systemu Windows lub wersją, do której użytkownik jest uprawniony, system Windows nie zostanie aktywowany. Sprawdź, którą wersję zakupiono, Windows 10 Home czy Windows 10 Pro. Aby sprawdzić wersję, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktywacja .

Jeśli kupiono system w wersji Windows 10 Home, ponownie musisz zainstalować system Windows 10 Home. Jeśli nie chcesz kontynuować używania wersji Windows 10 Home i chcesz ją zmienić, zobacz Uaktualnianie systemu Windows 10 Home do systemu Windows 10 Pro.

Niejawni testerzy systemu Windows, którzy korzystają z kompilacji systemu Windows 10 Insider Preview, automatycznie otrzymają nowe kompilacje, które zostały aktywowane, o ile na konkretnym urządzeniu aktywowano system Windows przed uaktualnieniem do nowej kompilacji. 

Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 10, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja . com" target="_blank">niejawnym programie testów systemu Windows, a chcesz do niego dołączyć, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Niejawny program testów systemu Windows > Wprowadzenie.

Uwaga: W przypadku ponownej instalacji systemu Windows 10 Insider Preview w sytuacji, gdy na danym urządzeniu była już aktywowana ta sama wersja systemu Windows 10 lub Windows 10 Insider Preview (kompilacje nowsze niż 10240), Twoja licencja cyfrowa spowoduje automatyczne aktywowanie systemu Windows.

Powiązane linki

Jeśli system Windows 10 nie został aktywowany na Twoim urządzeniu, zobacz temat

Funkcja aktywacji (Rys. A). Funkcja aktywacji przedłuża żywotność akumulatora i sprawia, że nie traci on swojej pojemności w miarę naturalnego zużywania się. Zalecamy włączanie funkcji aktywacyjnej raz w tygodniu albo co 10 cykli ładowania akumulatora albo zawsze wtedy gdy stwierdzimy spadek ilości energii dostarczanej przez akumulator po kolejnym cyklu ładowania. • Proces ładowania należy rozpocząć tak jak opisane to zostało powyżej. • Następnie należy nacisnąć przycisk (12). Teraz czerwona kontrolka ładowania na krótko zgaśnie, zamruga szybko trzy razy a następnie będzie mrugała jak poprzednio. To oznacza, że włączył się cykl aktywacji. • Maksymalnie po 8 godzinach pracy w trybie aktywacji kontrolka ładowania przestanie mrugać i zaświeci się w sposób ciągły. Oznacza to, że akumulator został w pełni naładowany i może być ponownie użyty do zasilania wybranego elektronarzędzia. • Aktywacje akumulatora można przerwać w każdej chwili poprzez wyjęcie go z ładowarki i ponowne włożenia. Wkładanie i wyjmowanie akumulatora z wiertarki. • Aby umocować akumulator zasilający w korpusie wiertarski należy wsunąć go w przeznaczone dla niego gniazdo tak aby zapadły zapadki mocujące. • Aby wyjąć akumulator wystarczy nacisnąć przycisk (8) a następnie wyciągnąć akumulator. Mocowanie i wyjmowanie narzędzi roboczych (Rys. A i B) Aby umocować narzędzie robocze w uchwycie wiertarki należy: • obracać pierścieniem uchwytu wiertarskiego (6) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, rozchylając szczęki mocujące • wsunąć narzędzie robocze do uchwytu (do oporu) częścią chwytową • nacisnąć przycisk blokady wrzeciona (13) i obracać pierścieniem uchwytu wiertarskiego tak aby mocno zacisnąć szczęki mocujące • W celu wyjęcia narzędzia roboczego z uchwytu młota należy postępować podobnie, odwracając czynności opisane powyżej. Wybór rodzaju pracy (Rys. C) Użytkownik ma do wyboru dwa rodzaje pracy wiertarki: Praca bez udaru Wiercenie w stali, drewnie, tworzywach sztucznych oraz wkręcanie i wykręcanie śrub i wkrętów. Praca z udarem. Wiercenie w betonie i kamieniu. Obrót pokrętła wyboru rodzaju pracy (4) i ustawienie na odpowiednim symbolu umieszczonym na obudowie wiertarki pozwala na właściwy w danym momencie wybór: praca bez udaru lub praca z udarem. Przełącznik kierunku obrotów wrzeciona (Rys. A) W celu wybrania odpowiedniego kierunku obrotów wrzeciona wiertaki należy przesunąć we właściwe położenie przełącznik (2). Strzałka na obudowie wiertarki wskazuje wybrany kierunek obrotów. Zmiany kierunku obrotów wrzeciona można dokonać tylko wtedy gdy wiertarka jest wyłączona i wrzeciono nie obraca się. Przełącznik wyboru biegu (zakresu obrotów wrzeciona) Przełącznik (3) pozwala na wybór zakresu obrotów wrzeciona wiertarki: 1 bieg - zakres niskich obrotów i wysoki moment obrotowy wrzeciona (wiercenie otworów o dużej średnicy, wkręcanie i wykręcanie śrub i wkrętów) 2 bieg - zakres wysokich obrotów i niski moment obrotowy wrzeciona (wiercenie otworów o małej średnicy) (Zakres obrotów na poszczególnych biegach-patrz tabela parametrów technicznych wiertarki) • Podczas zmiany biegu należy zwrócić uwagę czy przełącznik został przesunięty w jedno z krańcowych swoich położeń i czy dał się jednocześnie słyszeć odgłos zapadającej zapadki. • Podczas zmiany biegu nie może być naciśnięty przycisk wyłącznika! Zdejmowanie i montaż uchwytu wiertarskiego (Rys. D i E). Najpierw należy rozchylić do maksimum szczęki uchwytu wiertarskiego a następnie odkręcić śrubę zabezpieczającą jaka znajduje się na dnie uchwytu. Śrubę należy odkręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (Rys. D). Po zamocowaniu w uchwycie wiertarskim klucza trzpieniowego sześciokątnego, należy uderzyć w klucz 6

młotkiem (Rys. E) i w ten sposób poluzować mocowanie uchwytu wiertarskiego na wrzecionie wiertarki. Teraz można odkręcić uchwyt ręką. Aby ponownie założyć uchwyt wiertarski na wrzeciono należy powtórzyć wymienione wyżej czynności w odwrotnej kolejności. Montaż i ustawienie położenia dodatkowej rękojeści (rysunek A) Dodatkowa rękojeść (5) może być zmontowana zarówno dla osób praworęcznych jak i dla osób leworęcznych. Przed rozpoczęciem pracy wiertarką należy upewnić się czy dodatkowa rękojeść została dobrze umocowana. • Montaż dla osób praworęcznych: nasunąć pierścień zaciskowy rękojeści na kołnierz mocujący (43mm) tak aby rękojeść znalazła się z lewej strony (patrząc od tyłu wiertarki w kierunku uchwytu wiertarskiego) • Montaż dla osób leworęcznych: nasunąć pierścień zaciskowy rękojeści na kołnierz mocujący (43mm) tak aby rękojeść znalazła się z prawej strony (patrząc od tyłu wiertarki w kierunku uchwytu wiertarskiego) Rękojeść ustawić w najwygodniejszej pozycji z następnie obracać rączką w kierunku ruchu wskazówek zegara i unieruchomić w ten sposób położenie rękojeści. Aby zdjąć dodatkową rękojeść należy powtórzyć opisane czynność w odwrotnej kolejności. Zasady pracy wiertarką • Podczas pracy należy zawsze przestrzegać wszystkich ogólnie obowiązujących zasad bezpiecznej obsługi elektronarzędzi oraz lokalnych przepisów obowiązujących w miejscu pracy. • Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianie, sufi cie lub podłodze należy upewnić się co do przebiegu instalacji elektrycznych, gazowych, wodociągowych i innych. Przypadkowe uszkodzenie instalacji podczas pracy wiertarką może być bardzo niebezpieczne w skutkach. • Podczas pracy należy wywierać na wiertarkę umiarkowany nacisk. Nadmierny nacisk nie tylko nie spowoduje przyspieszenia pracy a jedynie może doprowadzić do przeciążenia wiertarki i tym samym skrócić jej okres eksploatacyjny. Przed uruchomieniem wiertarki: • należy sprawdzić czy dobrze został umocowany akumulator zasilający • dobrze umocować narzędzie robocze w uchwycie wiertarki • napunktować miejsce wykonania otworu • wybrać właściwy kierunek obrotów wrzeciona Włączanie i wyłączanie wiertarki (Rys. • W celu włączenia wiertarki należy nacisnąć przycisk wyłącznika (1). Mocniejsze naciśnięcie wyłącznika spowoduje wzrost obrotów wrzeciona wiertarki. • Wyłączenie wiertarki nastąpi po zwolnieniu nacisku na przycisk wyłącznika. Wiertarka ma wbudowany elektroniczny hamulec ruchu wrzeciona dzięki czemu po jej wyłączeniu wrzeciono zatrzymuje się natychmiast. Przykręcanie i odkręcanie śrub i wkrętów (Rys. • Do uchwytu wiertarskiego należy założyć odpowiednią końcówkę wkrętaka lub klucza nasadowego. • Po ustawieniu za pomocą przełącznika (4) rodzaju pracy w pozycji „wiercenie bez udaru“ należy wybrać przełącznikiem (2) odpowiedni kierunek obrotu wrzeciona. Wiercenie bez udaru (Rys. • Przełącznik wyboru rodzaju pracy należy ustawić w pozycji wiercenie bez udaru. Wiercenie w metalu Podczas wiercenia otworów w metalu należy używać odpowiednich cieczy chłodząco-smarujących. Jedynie otwory w żeliwie, żeliwie szarym i mosiądzu wierci się na sucho. Wiercenie w drewnie Otwory w drewnie można wiercić zarówno za pomocą wierteł do drewna jak i do metalu. W przypadku używania wierteł do metalu należy co pewien czas wyjmować wiertło otworu i usuwać nagromadzone w nim trociny. To zapobiegnie przegrzaniu ostrza wiertła jak również możliwości przypalenia powierzchni drewna. Otwory o dużej średnicy należy wiercić wiertłami ślimakowymi do drewna przy niskich obrotach wrzeciona wiertarki. Podczas wiercenia w materiałach łatwo łupliwych należy stosować drewnianą podkładkę. Wiercenie z udarem W uchwycie wiertarskim umocować dobrej jakości wiertło o ostrzy z węglika spiekanego. Przełącznik wyboru rodzaju pracy należy ustawić w pozycji wiercenie z udarem. Bliższych informacji na temat wiertarek udarowych DEWALT udzielą Państwu sprzedawcy w sklepach z elektronarzędziami DEWALT. 7

Instrukcja aktywacji Dewalt Dxdp721510

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktywacji Dewalt Dxdp721510

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktywacji Dewalt Dxdp721510