Instrukcja konserwacji użytkownika Canon Mv3i

Instrukcja konserwacji użytkownika Canon MV3i jest istotnym elementem zachowania wydajności i trwałości tego aparatu cyfrowego. Użytkownicy powinni regularnie przestrzegać instrukcji konserwacji, aby zapewnić, że aparat działa poprawnie i prawidłowo. Instrukcja konserwacji zawiera informacje na temat czyszczenia lusterka aparatu oraz optyki, czyszczenia akumulatorów, kontrolowania wszystkich połączeń, sprawdzania stanu aparatu i jego ustawień, a także instrukcji dotyczących używania aparatu w odpowiedni sposób. Instrukcja konserwacji jest ważna, ponieważ pozwala zapewnić, że aparat będzie działał poprawnie i bezproblemowo przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji użytkownika Canon Mv3i

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy CANON SPEEDLITE 580EX II. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy CANON SPEEDLITE 580EX II będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla CANON SPEEDLITE 580EX II

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

CANON SPEEDLITE 580EX II (8683 ko)
CANON SPEEDLITE 580EX II (5469 ko)CANON SPEEDLITE 580EX II BROCHURE (9478 ko)CANON SPEEDLITE 580EX II INSTRUCTION MANUAL (4425 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika CANON SPEEDLITE 580EX II

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Celem trwalego zapewnienia konstrukcyjnie okrelonego poziomu bezpieczestwa przyrzdu powinien on by regularnie (raz do roku) sprawdzany i konserwowany przez specjalist (specjalistyczne placówki handlowe). Obecne przy treningu osoby (zwlaszcza dzieci) naley uprzedzi o ewentualnych zagroeniach. Wolno go podlcza tylko do gniazda wtyczkowego ze stykiem ochronnym indywidualnie zabezpieczonym bezpiecznikiem 10 A. [... ] Przed uruchomieniem przyrzdu naley sprawdzi, czy przylczony jest wlaciwy zasilacz (uwaga na oznaczenie). W przypadku stosowania przedluacza musi on odpowiada dyrektywom VDE (Zwizku Elektrotechników Niemieckich). Wszystkie urzdzenia elektryczne emituj podczas pracy promieniowanie elektromagnetyczne. Naley zatem zwraca uwag na to, aby w pobliu cockpitu lub elektronicznego Ukladu sterowniczego nie odklada urzdze intensywnie emitujcych takie promieniowanie (na przyklad telefonów komórkowych), poniewa w przeciwnym razie wskazywane wartoci (na przyklad ttno) mog ulec znieksztalceniu. Przed rozpoczciem treningu skonsultuj si ze swoim lekarzem i wyjanij, czy nie ma przeciwwskaza zdrowotnych do treningu na tym przyrzdzie. Opinia lekarza powinna stanowi podstaw dla opracowania Twojego programu treningowego. niewlaciwy lub nadmierny trening moe spowodowa uszczerbek na zdrowiu. podczas treningu na przyrzdzie naley nosi odpowiednie obuwie (buty sportowe). Do czyszczenia i konserwacji stosuj rodki przyjazne dla rodowiska, w adnym razie nie uywaj rodków agresywnych lub rcych. Sprawd, czy s wszystkie czci nalece do zakresu dostawy (patrz lista kontrolna) i, czy nie nastpily szkody transportowe. W przypadku zastrzee zwró si do specjalistycznej placówki handlowej, w której przyrzd zostal zakupiony. W przypadku wtpliwoci zwró si o pomoc do osoby bardziej uzdolnionej technicznie. Prosz mie na uwadze, e przy kadym uywaniu narzdzi i pracy rcznej zawsze zachodzi niebezpieczestwo skaleczenia si. Material montaowy potrzebny do danej operacji montaowej przedstawiony jest na odpowiedniej ilustracji. ] Material montaowy potrzebny do danej operacji montaowej przedstawiony jest na odpowiedniej ilustracji. na pocztku naley poprzykrca wszystkie czci luno i sprawdzi ich prawidlowe osadzenie. Nakrtki samozakleszczajce dokr rcznie do chwili, a opór stanie si odczuwalny, a nastpnie mocno dokr kluczem przeciwko oporowi (zabezpieczenie zaciskowe). ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY CANON SPEEDLITE 580EX II

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy CANON SPEEDLITE 580EX II.

Canon - imageRUNNER ADVANCE DX C3835i / C3830i / C3826i / C3822i - Podręcznik użytkownika

Instrukcja konserwacji użytkownika Canon Mv3i

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji użytkownika Canon Mv3i

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji użytkownika Canon Mv3i