Jak korzystać z podręcznika Asus Rx3041h

Podręcznik Asus Rx3041h zawiera wszystkie niezbędne informacje do korzystania z tego urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z podręcznika należy zapoznać się z jego treścią i zrozumieć zasady obsługi urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji i opcji dostępnych w urządzeniu. Omawia również zasady bezpieczeństwa, instalacji i konfiguracji, a także pozwala na dostosowanie urządzenia do potrzeb użytkownika. W podręczniku zawarta jest również instrukcja dotycząca naprawy i konserwacji urządzenia, a także informacje na temat kontaktu z serwisem technicznym. Korzystanie z podręcznika jest bardzo proste i może pomóc w wykorzystaniu wszystkich funkcji urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Jak korzystać z podręcznika Asus Rx3041h

[Karta graficzna] Wprowadzenie do ASUS GPU Tweak II

Spis treści:
Wprowadzenie do ASUS GPU Tweak II
Pobranie GPU ASUS Tweak II
Uruchomienie GPU ASUS Tweak II
tryb prosty
Tryb zaawansowany
Panel monitora
Często zadawane pytania (FAQ)

Wprowadzenie do ASUS GPU Tweak II
ASUS GPU Tweak II to oprogramowanie dla inteligentnych kart graficznych, które pozwala na monitorowanie i dostosowywanie ustawień karty graficznej oraz osiągnięcie optymalnej wydajności.
Program ten zawiera dwa rodzaje interfejsów użytkownika: "Easy Mode" (tryb prosty) i "Advanced Mode" (tryb zaawansowany).
[Easy Mode] (tryb prosty): Dostarcza użytkownikowi wstępnie skonfigurowane przez ASUS opcje szybkiej optymalizacji.
[Advanced Mode] (tryb zaawansowany): Umożliwia użytkownikowi dostęp do zdefiniowanych samodzielnie opcji podkręcania i innych ustawień.

Pobranie GPU ASUS Tweak II
Jak pobrać (ASUS GPU Tweak II)?
Najnowsze oprogramowanie, instrukcje, sterowniki i oprogramowanie układowe można pobrać z Centrum Pobierania ASUS
. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem. 
*Sposób weryfikacji modelu produktu: https://www. com/pl/support/Article/565/

Metoda postępowania:
1. Pobierz z Centrum Pobierania ASUS najnowszy plik BIOS odpowiadający modelowi twojej płyty głównej i zapisz go na napędzie flash USB.
Wprowadź model produktu -> kliknij Sterowniki i narzędzia.
(Np. : TURBO-RTX2080TI-11G)

2. Kliknij Sterowniki i narzędzia -> wybierz system operacyjny

3. Znajdź ASUS GPU Tweak II w kategorii Oprogramowanie i narzędzia, a następnie kliknij Pobierz, aby pobrać plik (zalecane jest użycie najnowszej wersji).

Uruchomienie GPU ASUS Tweak II

Po zakończeniu instalacji kliknij dwukrotnie ikonę GPU Tweak II na pulpicie,  a następnie uruchom program.
Zarówno [Easy Mode] (tryb prosty) jak i [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) mogą być wybrane przy pierwszym uruchomieniu programu. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami: 


[Advanced Mode] (tryb zaawansowany): Umożliwia użytkownikowi dostęp do zdefiniowanych samodzielnie opcji podkręcania zegara i innych ustawień.

Easy Mode  (tryb prosty): 
Ekran referencyjny strony głównej pod panelem Easy Mode (tryb prosty) wygląda tak:

Opis trybu ASUS Default (domyślny) (kliknij ikonę, aby włączyć):
Tryb OC (podkręcanie zegara): Jest to tryb wyższej wydajności, który może prowadzić do wyższej temperatury i większego hałasu wentylatora niż w trybie rozgrywki. com/images/2021/01/25/9098193a-ea7d-46db-86f2-0ddbb33a18aa. png"/>

Tryby Gaming (rozgrywka): Performance (wydajność), Temperature (temperatura) i Fan Balance (balans wentylatora). com/images/2021/01/25/63d50020-3ecf-4774-b1b6-c5e3d9dc3265. png"/>

Tryb Silent (cichy): z niższym dźwiękiem wentylatora, ale wyższą temperaturą i niższą wydajnością niż w trybie rozgrywki. com/images/2021/01/25/c9f27a0b-4ffe-42c3-befd-c225dc3f5447. png"/>

Tryb Custom (niestandardowy): Użytkownicy muszą najpierw ustawić zapisywanie danych w trybie zaawansowanym; kliknij, aby zastosować. 

Opis funkcji optymalizacji Gaming Booster (przyspieszenie sprzętowe w rozgrywce) za pomocą jednego klawisza.

Po kliknięciu przycisku optymalizacji za pomocą jednego klawisza pojawi się następujący ekran
1. Visual Effects (efekty wizualne): Możesz wyłączyć funkcję efektów wizualnych Windows, aby poprawić wydajność rozgrywek lub aplikacji.
2. System Service (serwis systemowy): Możesz wybrać opcję automatycznego wyłączania usług, programów i aplikacji Windows, a następnie poprawić wydajność.
3. System Memory Reorganization (reorganizacja pamięci systemu): Możesz automatycznie zwolnić zasoby pamięci bez zamykania jakichkolwiek usług i procesów, a następnie poprawić wydajność operacyjną systemu.
4. Rozpoczęcie: Kliknij przycisk [Start], aby zoptymalizować. Po zakończeniu optymalizacji odnieś się do poniższego rysunku i kliknij OK, aby powrócić do interfejsu programu. com/images/2021/01/25/550590c1-98a2-4f3c-a931-56d93203cfc8. png"/>

Kliknij przycisk OK. com/images/2021/01/25/0a2d10c1-1007-49fa-80f3-87042e6c7198. png"/>

OC Scanner (skaner OC): Automatyczne obliczanie zoptymalizowanego zegara podkręcania
0dB Fan (wentylator 0 dB): Możesz włączyć / wyłączyć funkcję wentylatora 0 dB 

Opis funkcji GPU-Z. com/images/2021/01/25/22437200-6c46-479b-9eb9-1a06fe5230b9. png"/>

GPU-Z może w pełni wyświetlić informacje o karcie graficznej. Inne powiązane informacje można znaleźć na poniższym rysunku. com/images/2021/01/25/158f6832-19e1-4771-98e4-3bea861dc655. png"/>

Opis funkcji narzędzia

Pobierz, zainstaluj i otwórz tutaj różne przydatne narzędzia innych firm. com/images/2021/01/25/58b198f5-2f1a-450b-a7a9-bb73cc3dbe0a. png"/>

XSplit: Udostępnia za darmo wydajne aplikacje do transmisji strumieniowej i nagrywania na żywo (oprogramowanie innych firm), https://xsplit. com

AURA: ASUS obsługuje oprogramowanie do efektów świetlnych (potrzebuje karty graficznej do obsługi funkcji AURA), https://www. com/campaign/aura/jp/download. php

ROG FurMark: Oprogramowanie do testowania stabilności karty graficznej, https://geeks3d. com/furmark/rog/

QuantumCloud: Użyj nieaktywnej karty graficznej, aby udostępnić moc obliczeniową za pośrednictwem programu QuantumCloud i zdobywać punkty za darmo,
https://www. quantumcloudai. com/

Opis funkcji ustawień:
Możesz dostosować ustawienia związane z ASUS GPU Tweak II na stronie Settings (ustawienia). com/images/2021/01/25/8603dc99-f514-4793-a376-3b8a43bf394c. png"/>

1. Setting (ustawienie): Możesz ustawić, czy program i panel monitorujący mają rozpoczynać się od uruchomienia systemu Windows
2. My Settings (moje ustawienia): Można zwiększyć zakres podkręcania i zakres ustawień zegara, które można regulować w trybie zaawansowanym (patrz tryb zaawansowany)

4. Keyboard (klawiatura): Aby dostosować skróty klawiaturowe do powiązanych funkcji. com/images/2021/01/25/fb73970f-b5a9-4a60-9e68-8d69f40ce163. png"/>

Tryb zaawansowany:
W "Easy Mode" (tryb prosty) kliknij ikonę "Advanced Mode" (tryb zaawansowany), aby wejść. com/images/2021/01/25/05f136a6-8400-45d6-bc1a-ea5a8684bf4a. png"/>

Ekran referencyjny strony głównej panelu trybu zaawansowanego wygląda tak:

Wybór wstępnie skonfigurowanego trybu:
Możesz wybrać tryb Overclocking (podkręcanie zegara), Gaming (rozgrywka), Silent (cichy). com/images/2021/01/25/879385c3-999d-4bed-9b35-1eef978dd490. png"/>

Po wybraniu jednego z trybów w celu dostrojenia parametrów i zastosowania, można zapisać nowy plik.

Wprowadź nazwę profilu i naciśnij "Enter" na klawiaturze. com/images/2021/01/25/b4a7c00c-79da-42d5-a618-459a6551960e. png"/>

Przykład: Samozdefiniowana nazwa [USER001], a następnie kliknij przycisk  

Dodawanie lub usuwanie trybów niestandardowych:
Można dodać lub usunąć wiele trybów zdefiniowanych przez użytkownika; można dostosować do 16 grup (nie można usunąć domyślnych trybów ASUS) 

Dostosuj parametry pracy karty graficznej:
Zwiększanie lub zmniejszanie parametrów pracy karty graficznej będzie regulowane w zależności od wartości maksymalnych i minimalnych każdej karty graficznej. 

Adnotacja: Nie zaleca się wprowadzania regulacji parametrów karty graficznej w znacznym zakresie. Zaleca się korzystanie z domyślnego trybu ASUS lub nieznaczne dostosowanie wykorzystanych ustawień w celu zapewnienia stabilności.

Locked Value (wartość zablokowana):
Kliknij ikonę blokady, aby zablokować wartość i uniknąć przypadkowej zmiany wartości. com/images/2021/01/25/91760b06-b62b-4be9-a26c-0c6662efd76d. png"/>

Adjust the Fan Speed (regulacja prędkości obrotowej wentylatora):
Do wyboru dostępne są opcje Default (domyślny), Manual (ręczny) i User Defined (użytkownika)
*Default (domyślny): Oryginalna wartość ustawienia fabrycznego
Manual (ręczny): Ręczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora

User Defined (użytkownika): Zapoznaj się z poniższą ilustracją. Można ustawić odpowiednią temperaturę, aby dostosować prędkość obrotową wentylatora lub krzywą. com/images/2021/01/25/27c93383-9ba0-4d67-91ec-50fd9f8cc822. png"/>

Custom Sort Function (funkcja niestandardowego sortowania):
Zapoznaj się z poniższą ilustracją

Oprócz sortowania, można również wybrać lub usunąć elementy wyświetlane w interfejsie. com/images/2021/01/25/439c27e8-b49a-41a6-81fb-03f221987abf. png"/>

Panel monitora
Poniższa ilustracja przedstawia panel monitora

Enable or Disable the OSD Function (włączanie lub wyłączanie funkcji OSD):

Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie informacji o parametrach karty graficznej w grze. Zapoznaj się z poniższą ilustracją; czerwone pole jest parametrem karty graficznej. 

Zapoznaj się z poniższą ilustracją:

Do ustawienia pozycji można użyć przycisku przeciągania lub wybrać parametry, które mają być wyświetlane. com/images/2021/01/25/a1a4b5fd-0868-4a54-84c9-f97a2c0090ca. png"/>

Opis funkcji ustawień

Istnieją strony MAIN (główna) i OSD (wyświetlacz ekranowy)
Storna MAIN (główna): W panelu monitorującym można ustawić odświeżanie informacji o aktualizacji co kilka sekund, a także określić, czy informacje mają być zapisywane.

Strona OSD (wyświetlacz ekranowy): Można ustawić parametry pracy karty graficznej, które mają być wyświetlane w grze. com/images/2021/01/25/f06380b6-c6ff-4d09-a042-3f83e5b9b744. png"/>

Monitor Panel Link Button (przycisk powiązania panelu monitora):

Główne okno programu można powiązać za pomocą panelu monitora. com/images/2021/01/25/0d455bbf-cda0-4054-b398-a9bd8f7c22d9. png"/>

Często zadawane pytania (FAQ) 
Pyt. 1. Jak mogę potwierdzić, czy moja karta graficzna obsługuje GPU Tweak II?
Odp. 1: Przejdź na oficjalną witrynę internetową ASUS: https://www. com/
1. Kliknij ikonę szkła powiększającego
2. Wprowadź model karty graficznej na pasku wyszukiwania
3. Kliknij model w wynikach wyszukiwania

4. Kliknij dane techniczne produktu

5. Przewiń stronę w dół do sekcji Oprogramowanie, aby sprawdzić. com/images/2021/01/25/5b9bcb9d-1dfb-43e3-b8b6-049b88617050. png"/>

Pyt. 2: Jak zainstalować ASUS GPU Tweak II?
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik GPUTweakII-Version2171. ZIP, który został pobrany i wyodrębnij pliki. com/images/2021/01/25/e4a003e8-111c-47c3-b80c-5e2c9589e12e. Po zakończeniu dekompresji, kliknij dwukrotnie plik setup. exe lewym przyciskiem myszy, aby rozpocząć konfigurację. com/images/2021/01/25/d54a825b-2d1d-40c5-867f-656a4bbe23a7. Kliknij Next (dalej), a następnie postępuj zgodnie z instrukcją programu, aby zakończyć instalację.

4. Po zakończeniu instalacji, a przy pierwszym uruchomieniu, użytkownik zostanie poproszony o wybranie trybu prostego lub zaawansowanego. Po potwierdzeniu kliknij Next (dalej). com/images/2021/01/25/24d13e4c-667d-4dee-becc-36ab6e9016c8. png"/>

5. Kliknij OK, aby ponownie uruchomić komputer i zakończyć instalację. com/images/2021/01/25/8f8ef934-9b7c-49df-829e-fccf98a2922f. 3: Jak mogę usunąć GPU TWEAK II 
Odp. 3: Kliknij ikonę panelu sterowania i kliknąć ikonę programów i funkcji. 
Znajdź ASUS GPU Tweak II, kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij Odinstaluj/zmień (U). Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi programu i zakończ dezinstalację. 


Odp. 4: Gdy podkręcanie nie powiedzie się, a ekran stanie się czarny, należy całkowicie wyłączyć komputer i uruchomić go ponownie, aby przywrócić normalną wartość startową sprzed nieudanego podkręcania.

Jak korzystać z podręcznika Asus Rx3041h

Bezpośredni link do pobrania Jak korzystać z podręcznika Asus Rx3041h

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Jak korzystać z podręcznika Asus Rx3041h