Odnośnik Canon Pixma G1000 Series

Canon Pixma G1000 Series to seria drukarek atramentowych, która jest przeznaczona dla użytkowników domowych. Drukarki te charakteryzują się wysokiej jakości wydrukiem, łatwością obsługi i wygodną konfiguracją. G1000 Series oferuje szybki druk i łatwe skanowanie za pośrednictwem interfejsu Wi-Fi lub USB. Przyjazny interfejs użytkownika ułatwia korzystanie z drukarki. Drukarki Canon Pixma G1000 Series są również łatwe w utrzymaniu, dzięki czemu można je łatwo utrzymać w dobrej kondycji.

Ostatnia aktualizacja: Odnośnik Canon Pixma G1000 Series

Sterownik drukarki Canon IJ (nazywany dalej w skrócie sterownikiem drukarki) to program instalowany na komputerze w celu drukowania danych na tej drukarce.

Sterownik drukarki konwertuje dane do wydruku utworzone w aplikacji na dane zrozumiałe dla drukarki i wysyła skonwertowane dane do drukarki.

Ponieważ różne modele drukarki obsługują różne formaty drukowanych danych, należy mieć sterownik drukarki odpowiedni do użytkowanego modelu.

Typy sterowników drukarki

W przypadku systemu Windows Vista SP1 lub nowszego można oprócz zwykłego sterownika drukarki zainstalować sterownik drukarki XPS.
Sterownik drukarki XPS służy do drukowania za pomocą aplikacji, która obsługuje drukowanie XPS.

Ważne

 • Aby można było używać sterownika drukarki XPS, na komputerze musi już być zainstalowany standardowy sterownik drukarki.

Instalacja sterownika drukarki

 • Aby zainstalować zwykły sterownik drukarki, włóż do napędu instalacyjny dysk CD-ROM dostarczony z drukarką, a następnie zainstaluj sterownik, korzystając z opcji Rozpocznij ponownie instalację (Start Setup Again).
 • Aby zainstalować sterownik drukarki XPS, włóż do napędu instalacyjny dysk CD-ROM dostarczony z drukarką i wybierz pozycję Sterownik XPS (XPS Driver), korzystając z opcji Dodaj oprogramowanie (Add Software).
 • Wskazywanie sterownika drukarki

  Aby wskazać sterownik drukarki, otwórz w używanej aplikacji okno dialogowe Drukuj (Print) i wybierz pozycję „XXX” (gdzie „XXX” to nazwa używanego modelu), aby wskazać zwykły sterownik drukarki, lub wybierz pozycję „XXX XPS” (gdzie „XXX” to nazwa używanego modelu), aby wskazać sterownik drukarki XPS.

  Wyświetlanie podręcznika za pomocą sterownika drukarki

  Aby wyświetlić opis danej karty w oknie dialogowym ustawień sterownika drukarki, kliknij znajdujący się na niej przycisk Pomoc (Help).

  Konfiguracja połączenia USB (instalacja oprogramowania)

  Na tym etapie nie podłączaj kabla USB.

  Aby użytkować urządzenie podłączone do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera. Proces instalacji trwa około 20 minut. (Czas instalacji może różnić się w zależności od środowiska komputera i liczby aplikacji, które mają być zainstalowane).

  WAŻNE

  • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
  • Zaloguj się jako administrator (lub jako członek grupy administratorów).
  • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
  • Podczas instalacji może być wymagane połączenie internetowe. Mogą być pobierane opłaty za połączenie internetowe. Skonsultuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
  • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM z napędu. Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja będzie kontynuowana.
  • Wymagania systemowe opisane są w sekcji „Specyfikacje”.

  Windows
  • Jeśli podłączyłeś urządzenie za pomocą kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania:

  W przypadku systemu Windows 7
  (1) Odłącz przewód USB podłączony do komputera.
  (2) Przejdź do punktu 1.

  W przypadku systemu Windows Vista/XP
  Może zostać wyświetlone następujące okno dialogowe.
  Gdy okno dialogowe zostanie zamknięte, przejdź do punktu 1.
  (2) Kliknij Cancel (Anuluj).
  (3) Przejdź do punktu 1.
  • Program Easy-WebPrint EX
  Easy-WebPrint EX to program do drukowania stron internetowych, instalowany na komputerze podczas instalacji dostarczonego oprogramowania. Do użytkowania tego programu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza. Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe.

  1.

  Naciśnij przycisk [ON] (WŁ) (A), aby WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

  WAŻNE
  Nie podłączaj jeszcze przewodu USB do komputera i do urządzenia. Jeśli podłączyłeś już przewód, odłącz go teraz.

  2. pl/media/G0080402_tcm125-773924. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Uruchom komputer, a następnie włóż dysk [Setup CD-ROM] (Instalacyjny dysk CD-ROM) do napędu CD-ROM.Jeśli korzystasz z systemu Windows, program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.

  UWAGA
  If the program does not start automatically, double-click the CD-ROM icon
  w menu Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM
  dwukrotnie kliknij plik MSETUP4. EXE.
  3.
  System Windows XP -> 4
  Na ekranie AutoPlay (Autoodtwarzanie) kliknij pozycję Run Msetup4. exe (Uruchom Msetup4. exe), a następnie w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
  Jeśli okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika) pojawi się ponownie w następnych czynnościach, kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
  4. pl/media/G0082412_tcm125-773926. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk [Next] (Dalej).Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  5. pl/media/G0082413_tcm125-773927. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).6. pl/media/G0080404_tcm125-773928. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kliknij opcję [Easy Install] (Łatwa instalacja).Instalowane są sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe.
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).
  7. pl/media/G0080405_tcm125-773929. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj).8. pl/media/G0080408_tcm125-773930. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Wybierz opcję [Use the printer via USB] (Użyj tej drukarki za pośrednictwem połączenia USB), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).
  Postępuj zgodnie z instrukcjami kontynuowania instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.Ważne informacje dotyczące instalacji

  • Port USB


  Po wyświetleniu ekranu [Printer Connection] (Podłączenie drukarki) podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.Port USB znajduje się po prawej stronie urządzenia.

  UWAGA
  Można także zastosować dostarczony przewód do konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

  • Informacje wymagane do rejestracji
  Rejestracja
  Jeśli numer seryjny nie został automatycznie wyświetlony na ekranie rejestracji, wprowadź numer seryjny umieszczony wewnątrz urządzenia (jak na ilustracji).

  WAŻNE
  Po włączeniu zasilania, uchwyt kasety FINE przesunie się, jeśli moduł skanera (pokrywa drukarki) (B) jest otwarty.

  • Jeśli pojawia się ekran [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety)


  Aby wyrazić zgodę na program [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
  Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).

  9. pl/media/G0080418_tcm125-773934. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby zakończyć instalację.W przypadku systemu Macintosh
  Przed pierwszym skanowaniem przy użyciu pulpitu sterowania urządzenia wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.10. pl/media/G0080422_tcm125-773935. png" data-aspect="0" width="100%"/>W przypadku systemu Windows
  Zostanie otwarte menu Solution EX (Rozwiązanie EX).
  W przypadku systemu Macintosh
  Menu Solution EX (Rozwiązanie EX) jest uruchamianie przez kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym Canon Solution Menu EX (Menu EX rozwiązań firmy Canon).
  Wyjmij dysk Setup CD-ROM z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu.
  Przyciski wyświetlane w menu [Solution EX] (Rozwiązanie EX) mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu zakupu.

  Macintosh

  Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

  WAŻNE

  Dwukrotnie kliknij ikonę Setup (Instalacja) w folderze dysku CD-ROM, aby przejść do następnego ekranu.Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0080429_tcm125-773940. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROMna pulpicie. pl/media/G0080430_tcm125-773941. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk [Help] (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

  Okno dialogowe ustawień sterownika drukarki można wyświetlić z poziomu używanej aplikacji, klikając ikonę drukarki.

  Otwieranie okna ustawień sterownika drukarki za pomocą aplikacji

  Postępuj zgodnie z opisaną niżej procedurą, aby skonfigurować profil drukowania podczas wydruku.

  1. W aktualnie używanej aplikacji wybierz polecenie umożliwiające drukowanie.

   Aby otworzyć okno dialogowe Drukuj (Print), należy na ogół wybrać z menu Plik (File) polecenie Drukuj (Print).

  2. Wybierz nazwę modelu i kliknij przycisk Preferencje (Preferences) (lub Właściwości (Properties)).

   Zostanie wyświetlone okno ustawień sterownika drukarki.

   Uwaga

   • W zależności od używanej aplikacji nazwy poleceń i nazwy menu mogą być różne, a liczba czynności do wykonania może być większa. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w podręczniku użytkownika dotyczącym używanej aplikacji.

  Otwieranie okna dialogowego ustawień sterownika drukarki za pomocą ikony drukarki

  Aby wykonać przy drukarce czynności obsługowe, np. czyszczenie głowicy drukującej, lub skonfigurować profil drukowania wspólny dla wszystkich aplikacji, należy wykonać poniższą procedurę.

 • Wybierz ustawienia w sposób przedstawiony poniżej:

 • W przypadku korzystania z systemu Windows 10, Windows 8. 1 lub Windows 8 wybierz Panel sterowania (Control Panel) -> Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) -> Urządzenia i drukarki (Devices and Printers).
 • W przypadku korzystania z systemu Windows 7 wybierz kolejno: menu Start -> Urządzenia i drukarki (Devices and Printers).
 • W przypadku korzystania z systemu Windows Vista wybierz kolejno opcje Panel sterowania (Control Panel) -> Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) -> Drukarki (Printers).
 • W przypadku korzystania z systemu Windows XP wybierz kolejno pozycje Panel sterowania (Control Panel) -> Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) -> Drukarki i faksy (Printers and Faxes).
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę nazwy używanego modelu, a następnie z wyświetlonego menu wybierz polecenie Preferencje drukowania (Printing preferences). 0/PL/PPG/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

 • W oknie dialogowym ustawień sterownika drukarki otwartym za pomocą przycisku Właściwości drukarki (Printer properties) (systemy Windows 10, Windows 8. 1, Windows 8 i Windows 7) lub Właściwości (Properties) (system Windows Vista i Windows XP) wyświetlane są karty dotyczące funkcji systemu Windows, np. karta Porty (Ports) (lub Zaawansowane (Advanced)). Karty te nie pojawiają się w przypadku otwarcia przy użyciu polecenia Preferencje drukowania (Printing preferences) lub przez aplikację. Informacje dotyczące kart funkcji systemu Windows można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu Windows.
 • Odnośnik Canon Pixma G1000 Series

  Bezpośredni link do pobrania Odnośnik Canon Pixma G1000 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Odnośnik Canon Pixma G1000 Series