Ograniczona gwarancja Ge Gfsf6kexww

Ograniczona gwarancja Ge Gfsf6kexww zapewnia kupującym określony okres ochrony, w tym ochronę przed wadami materiałowymi i wykonawczymi w wybranych produktach GE. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę produktu w ramach określonego okresu ochrony, a konsumenci muszą dokonać rejestracji, aby móc skorzystać z ograniczonej gwarancji. Ograniczona gwarancja GE Gfsf6kexww zapewnia zakupionym produktom określony okres ochrony, dzięki czemu kupujący mogą czuć się bezpiecznie wiedząc, że będą chronieni przez okres trwania umowy.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja Ge Gfsf6kexww

Firma Logitech gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt sprzętowy firmy Logitech będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez czas określony na opakowaniu produktu i/lub podany w dokumentacji, licząc od daty zakupu (lub od daty dostawy, co może być wymagane w niektórych jurysdykcjach). Te informacje można również uzyskać, wybierając dany produkt w sekcji Pomoc techniczna online naszej witryny pod adresem support. com. Gwarancja ta jest udzielana tylko pierwotnemu nabywcy produktu i nie może zostać przeniesiona na inną osobę, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa, nie wykluczając przy tym innych uprawnień, w tym dłuższego czasu trwania gwarancji, które wynikają z lokalnie obowiązujących przepisów.

Pierwsze kroki

Jeśli uważasz, że konieczne jest zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego, rozpocznij od odwiedzenia witryny support. com z wieloma stronami wsparcia i często zadawanych pytań, które zapewniają cenną pomoc techniczną.

Jeśli nie znajdziesz rozwiązania w naszej witrynie internetowej, skontaktuj się ze sprzedawcą detalicznym, u którego dokonano zakupu. Usługi gwarancyjne zwykle są świadczone w punkcie sprzedaży detalicznej.

Jeśli punkt sprzedaży detalicznej nie może zapewnić obsługi roszczenia gwarancyjnego, należy odwiedzić sekcję Często zadawane pytania dotyczące obsługi gwarancyjnej, aby dowiedzieć się, jak można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej.

Uprawnienia posiadacza gwarancji

Całkowita odpowiedzialność firmy Logitech i wyłączne uprawnienia posiadacza gwarancji sprowadzają się do: (1) naprawy lub wymiany produktu, lub (2) zwrotu uiszczonej na jego zakup kwoty, pod warunkiem że produkt dostosowywany wraz z kopią rachunku lub faktury zostanie dostarczony do sklepu, w którym został nabyty, lub przesłany na adres wskazany przez firmę Logitech. Wybór opcji (1) lub (2) leży w gestii firmy Logitech. Posiadacz gwarancji może być przy tym obciążony kosztami manipulacyjnymi i kosztami przesyłki, chyba że zabrania tego obowiązujące prawo. Firma Logitech może według własnego uznania naprawić lub wymienić produkt, używając nowych, używanych lub zregenerowanych części. Wymieniony lub naprawiony sprzęt będzie objęty oryginalną gwarancją przez pozostały okres jej ważności lub przez trzydzieści (30) dni, przy czym obowiązuje termin późniejszy, albo przez dodatkowy okres, który może wynikać z lokalnie obowiązującego prawa.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania, jeśli uszkodzenie sprzętu lub problemy z jego działaniem wystąpią na skutek (1) wypadku, braku dbałości o sprzęt, niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanej naprawy, modyfikacji lub demontażu; (2) wykonania niewłaściwych działań lub wadliwej konserwacji, lub użycia produktu niezgodnie z instrukcją jego obsługi, lub zasilania go prądem o niewłaściwym napięciu; (3) użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. baterie), które nie zostały dostarczone przez firmę Logitech, chyba że to ograniczenie jest sprzeczne z obowiązującym prawem; (4) utraty części, które zostały dostarczone z produktem sprzętowym firmy Logitech; (5) urządzeń, części lub akcesoriów marki innej niż Logitech, nawet jeśli zostały sprzedane wraz z produktem sprzętowym firmy Logitech; (6) usług firm innych niż Logitech, do których można uzyskać dostęp w produkcie sprzętowym firmy Logitech lub które można kontrolować przy jego użyciu; (7) normalnego zużycia.

Ta ograniczona gwarancja pod żadnym pozorem nie obejmuje wymiany lub zwrotu kosztów jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego lub własności osobistej niestanowiącej produktu firmy Logitech. Ta gwarancja nie obejmuje także produktów firmy Logitech używanych przez firmy do świadczenia użytkownikom końcowym płatnego dostępu do Internetu.

Ograniczenia odpowiedzialności

FIRMA LOGITECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB DANYCH W WYNIKU BEZPOŚREDNIEGO LUB POŚREDNIEGO NARUSZENIA WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW GWARANCJI, NAWET JEŚLI FIRMA LOGITECH ZOSTANIE UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TEGO RODZAJU SZKÓD. Ponieważ niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności za szkody specjalne, pośrednie, incydentalne lub następcze, powyższe oświadczenie może nie być wiążące w niektórych krajach.

Okres ważności gwarancji dorozumianych

JEŚLI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, OKRES WAŻNOŚCI WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO WARTOŚCI RYNKOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW TEGO SPRZĘTU JEST TAKI SAM JAK OKRES WAŻNOŚCI UDZIELANEJ NA TEN PRODUKT WYRAŹNEJ GWARANCJI. Niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczanie okresu ważności gwarancji dorozumianych, w związku z tym powyższe ograniczenie może nie dotyczyć konkretnego użytkownika.

Statutowe prawa konsumenta

Wszyscy konsumenci mają wszelkie prawa wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów ochrony konsumenta. Postanowienia ograniczonej gwarancji w żadnym stopniu nie umniejszają tych praw.

Nie udziela się żadnych innych gwarancji

Żaden sprzedawca, przedstawiciel ani pracownik firmy Logitech nie jest uprawniony do modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej gwarancji.

Okresy gwarancji

Należy pamiętać, że w Unii Europejskiej okresy gwarancji krótsze niż dwa lata ulegają wydłużeniu do dwóch lat.

Adres firmy Logitech

LLogitech Europe S. A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH – 1015 Lozanna

Postanowienia, w tym postanowienia gwarancyjne, zależą od tego, gdzie zakupiono urządzenie. Z listy rozwijanej wybierz kraj lub region, gdzie zakupiono urządzenie.

Standardowa ograniczona gwarancja

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Argentynie.

LinkiPobierz
Język

Hiszpański

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Australii.

Angielski

Pobierz


Postanowienia dotyczące planu ochrony

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Australii.

Ważne:  Przewodnik Financial Services Guide (FSG) opisuje usługi świadczone przez firmę A. I. S. Firmy Insurance Brokers Pty LTD i Microsoft Australia jako nasz autoryzowany przedstawiciel w związku z gwarancją Microsoft Complete i produktu ubezpieczeniowego dla przypadkowego uszkodzenia (Microsoft Complete).Przejdź tutaj, aby wyświetlić ten dokument.

Urządzenie

Postanowienia

Surface — Consumer

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia programu Microsoft Complete dla uczniów lub studentów

Surface — Business, Enterprise i Education

Rozszerzona usługa sprzętowa Firmy Microsoft plus z usługą w witryniePostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranamiPostanowienia programu Microsoft Complete for SchoolsProgram Microsoft Complete for Business Student

Surface Hub

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Xbox

Postanowienia dotyczące usług

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Australii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

Surface Hub

Surface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówTypData zakupu

Od 4 stycznia 2022 r.

Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2022 r. com/download/4/8/d/48dbe9fa-6c36-4c0b-9fe0-4e1bfa5b4dd9/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 stycznia 2020 r. do 29 listopada 2020 r. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V.... pdf" target="_blank">Pobierz

Od 22 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Oświadczenie na temat ujawniania informacji o produkcie

PobierzPobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPobierz

Od 7 listopada 2017 r. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. 1. com/download/d/f/8/df8b8b9b-29ec-4dd1-ad06-557c92d905e8/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V8. com/download/0/b/f/0bfe6efc-a822-4b61-bae6-245cdcef3aca/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V7. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V6. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Określenie rynku docelowego (TMD)

Od 23 grudnia 2022 r. com/download/0/f/f/0ffe9e03-c780-450f-aa30-75ec5e1d5683/TMD_Australia_Microsoft Consumer Complete_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranem

Od 21 października 2021 r. com/download/a/5/d/a5d84687-2bb9-4aef-a4db-5ea4471e0f10/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Dual-Screen_Devices_TermsandCond.... pdf" target="_blank">PobierzPobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete dla uczniów lub studentów

Od 1 września 2022 r. com/download/d/1/2/d126d815-6120-412e-93c9-88518f12899c/Reseller_Msft_Australia_Consumer_Complete_for_Students_V1. pdf " target="_blank">PobierzPobierzPobierz

Rozszerzona usługa sprzętowa Firmy Microsoft plus z usługą w witrynie

Od 1 grudnia 2022 r. com/download/1/d/5/1d51cb6e-5934-4d50-827d-f2a10f8bd6b8/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Plus_with_On-Site_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Opis usługi

Pobierz

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPobierz

Począwszy od 28 kwietnia 2021 r. com/download/6/4/d/64d959ca-e1fc-4d81-a7f1-d8c87307af61/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_for_Accessories_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 15 lutego 2020 r. do 27 kwietnia 2021 r. włącznie

Pobierz

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft

Od 25 października 2022 r.

Uwaga: Rozszerzona usługa sprzętowa firmy Microsoft jest specyficzna dla planu, jeśli opcjonalne usługi dodatkowe zostaną dodane po uiszczeniu płatności. Bez opcjonalnych usług dodatkowych obowiązują warunki i postanowienia Rozszerzonego planu serwisowania sprzętu firmy Microsoft. com/download/a/8/c/a8c6bad0-2cc5-4b73-9058-4813d4fff278/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V9. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 4 stycznia 2022 r. do 24 października 2022 r. com/download/d/9/f/d9fbbf67-75af-4723-9db6-453e4bd5c504/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V8. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 28 kwietnia 2021 r. com/download/7/3/d/73d11ef8-b00a-494e-8c3f-dead5597a30c/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V7. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 1 lutego 2020 r. do 27 kwietnia 2021 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 13 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 stycznia 2017 r. do 12 grudnia 2018 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 20 kwietnia 2017 r. do 7 stycznia 2017 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 sierpnia 2015 r. do 19 kwietnia 2017 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_AU_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPobierz

Od 1 sierpnia 2018 r. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5.... pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. do 31 lipca 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 4 stycznia 2022 r. com/download/3/6/7/3676bf5f-ba58-4fdb-8cce-e8df12cab33a/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V9. com/download/f/4/8/f48d69e7-78e6-49ad-9567-45db23ffc8f4/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V8. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V7. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V6. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V5. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 31 sierpnia 2016 r. com/download/8/5/C/85C1EF36-852F-4504-9946-E01BE77AEAD1/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Określanie rynku docelowego

Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPobierz

Począwszy od 30 listopada 2020 r. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/MSFT_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 2 września 2019 r. com/download/8/c/c/8cc32c5e-6764-4721-805b-79efa553298d/MSFT_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V1. com/download/b/c/b/bcbe77ad-5be5-46a0-9480-27a352168525/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V4. com/download/3/5/2/3529c04a-f2c4-4c25-806f-fce446496257/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V3. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V2. com/download/8/c/c/8cc32c5e-6764-4721-805b-79efa553298d/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business Plus

Od 9 czerwca 2021 r. com/download/0/7/2/072d8872-4669-4f84-869b-e73e33647de9/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V3. do 8 czerwca 2021 r. com/download/8/5/2/852d8f01-c159-4ad1-bf9f-db638e72170a/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditio.... pdf" target="_blank">Pobierz

Angielski

Pobierz

Od 18 stycznia 2022 r. pdf " target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for SchoolsPobierz

Pakiet Microsoft Complete for Business StudentPobierz

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Student_TermsandCondi.... pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 października 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Student_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 23 maja 2017 r. do 8 października 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Student_TermsandConditions_V1. com/download/5/1/3/513fee51-0ad9-4dc7-912a-3911f772c1d1/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Student_V5. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Student_V3. com/download/F/6/7/F67618BE-9E70-494E-97E5-3C78B87D3D91/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer.... com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 kwietnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_and_Consumer_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dla urządzeń Surface HubPobierz

Począwszy od 30 lipca 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Australia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 28 września 2017 r. do 26 sierpnia 2019 r. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Australia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 kwietnia 2016 r. do 27 września 2017 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaPobierz

Warunki i postanowienia obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoPobierz

Surface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialnościPobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Austrii.

Niemiecki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Austrii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńUsługi Advanced Exchange — postanowieniaPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Austrii.

Warunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 19 lutego 2020 r. com/download/c/f/8/cf8af095-776c-4bd2-be29-80e147b69234/MSFT_Austria_DE_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Od 22 maja 2018 r. com/download/B/4/5/B4509EAA-C2F9-4C91-A1B5-175599D69386/MSFT_Austria_DE_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od (lub po) 7 listopada 2017 r. do (lub przed) 21 maja 2018 r. com/download/6/7/4/674506BD-BD5A-43A0-B839-C514758B4C0C/MSFT_Austria_DE_Consumer_Complete_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

niemiecki

Począwszy od 15 kwietnia 2022 r.

Rozszerzony plan serwisowania sprzętu Microsoft Plus jest specyficzny dla planu, jeśli opcjonalne usługi dodatkowe są dodane po dokonaniu płatności. com/download/6/3/e/63e801a2-f806-4c20-bb09-7425c79142d3/MSFT_Austria_DE_CommercialEHSOnly_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 21 lipca 2021 r. do 14 kwietnia 2022 r. włącznie

Od 15 lutego 2020 r. do 20 lipca 2021 r. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 22 maja 2018 r. do 14 lutego 2020 r. com/download/2/6/A/26A26A7D-243D-46C7-B35E-55731F00A50C/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 29 września 2017 r. do 21 maja 2018 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 3 maja 2015 r. do 28 września 2017 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

W dniu lub po 15 listopada 2021 r. com/download/e/6/9/e6969145-1bd8-418a-a46a-027708ed9c9d/MSFT_Austria_DE_CommercialEHSOnly_DualScreen_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Austria_DE_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/0/F/6/0F6F93B2-E0C7-4333-B29C-756D44AFBF19/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 13 czerwca 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. do 12 czerwca 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPobierz

Od 31 grudnia 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. com/download/b/3/9/b39480b3-6e6e-402b-900c-b359bc557548/MSFT_Austria_DE_Commercial_Complete_for_Business_PLUS_TermsandConditions_V1.... pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranem

Od 15 maja 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. com/download/d/4/d/d4ddc638-c442-4419-ba92-85591f240ff4/MSFT_Austria_DE_Commercial_CompleteforBusinessPlus_for_Dual-Screen_Devices_TermsandConditions_v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Enterprise

Do 1 sierpnia 2018 r. com/download/4/9/6/496B00C0-5B48-451F-85BA-0F53313E74E7/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz postanowienia

Pobierz

Postanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EducationPobierz

Pobierz

Od 30 lipca 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Austria_DE_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. do 29 lipca 2019 r. com/download/C/E/7/CE7784E1-0453-48AE-8B0B-F6E537D511DC/MSFT_Austria_DE_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 24 sierpnia 2017 r. com/download/6/5/5/655CC3CE-9F7E-4203-8B9A-F8178F72A68C/MSFT_Austria_DE_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. do 24 sierpnia 2017 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Bahrajnie.

Arabski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są udostępnione dla Bahrajnu.

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Bahrajnie

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Od 21 grudnia 2021 r. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_Bahrain_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 grudnia 2020 r. do 20 grudnia 2021 r. com/download/0/c/f/0cf66270-a8d2-471c-9ee0-b7c4dea938d4/MSFT_Bahrain_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Belgii.

Holenderski

Pobierz

Francuski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Belgii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Belgii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

francuski

Pobierz

Pobierz

Od 22 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2022 r. com/download/c/d/4/cd4549ee-c5f6-4e2c-885a-464abfe369e4/MSFT_Belgium_NL_Commercial EHSOnly_TermsandConditions_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Belgium_NL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/0/3/5/035ED8E6-6977-49EA-B2DA-D1A33122EE0F/MSFT_Belgium_NL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Belgium_NL_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/9/6/c/96c8fda2-476b-4496-a20a-ddcbcc4dd436/MSFT_Belgium_FR_Commercial EHSPlus_v1. com/download/c/d/4/cd4549ee-c5f6-4e2c-885a-464abfe369e4/MSFT_Belgium_FR_Commercial EHSOnly_TermsandConditions_SC_V1. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Belgium_FR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/0/3/5/035ED8E6-6977-49EA-B2DA-D1A33122EE0F/MSFT_Belgium_FR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Belgium_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 27 września 2017 r. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Belgium_NL_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 25 sierpnia 2017 r. do 26 września 2017 r. com/download/6/5/5/655CC3CE-9F7E-4203-8B9A-F8178F72A68C/MSFT_Belgium_NL_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Belgium_NL_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/D/A/0/DA08DFD3-FDCD-422B-9C1D-367A25E953A4/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/6/5/5/655CC3CE-9F7E-4203-8B9A-F8178F72A68C/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Belgium_FR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Boliwii.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Brazylii.

Portugalski

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Bułgarii.

Bułgarski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Bułgarii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Stanach Zjednoczonych

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Począwszy od 15 maja 2022 r.

Pobierz

Od 21 lipca 2021 r. do 14 maja 2022 r. com/download/6/3/e/63e801a2-f806-4c20-bb09-7425c79142d3/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 27 kwietnia 2021 r. com/download/f/a/d/fad5c790-158e-4023-b796-2def22d8afbf/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2[1]. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 maja 2019 r. do 26 kwietnia 2021 r. com/download/7/B/6/7B65E0D3-9766-4723-A570-45D3D3DAC555/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 27 kwietnia 2021 r. com/download/a/e/f/aef3375d-4b64-434a-8190-fcb43281b638/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1[1]. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 1 grudnia 2019 r. com/download/3/d/8/3d887a91-86dd-46b5-9cae-85ef9afd9585/MSFT_Bulgaria_BG_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Kanadzie. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft Limited Hardware Warranty-North America. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft Limited Hardware Warranty-North America_FR-CA. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Kanady.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranamiPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Kanadzie

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 4 listopada 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions%20v1. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_FR_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions%20v1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Lokalizacja

Od 8 października 2018 r.

Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Jukon, Nowa Fundlandia i Labrador, Terytoria Północno-Zachodnie, Nunavut, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Quebec, Saskatchewan

Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Jukon

Pobierz

Nowa Fundlandia i Labrador, Terytoria Północno-Zachodnie, Nunavut, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Quebec, Saskatchewan

Pobierz

Od 18 lutego 2021 r. com/download/9/7/5/97537720-b3ed-4ecc-b3a5-2bbb17b2cb32/MSFT_CAN_EN_Consumer_Complete_Duo_TermsandConditions_v1. com/download/9/7/5/97537720-b3ed-4ecc-b3a5-2bbb17b2cb32/MSFT_CAN_FR_Consumer_Complete_Duo_TermsandConditions_v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. com/download/e/2/9/e2964faa-c33c-4606-a4ce-2210e35c960a/MSFT_CAN_EN_Commercial_EHS__Accessories_Termsandconditions%20v1. com/download/e/2/9/e2964faa-c33c-4606-a4ce-2210e35c960a/MSFT_CAN_FR_Commercial_EHS_Accessories_TermsandConditions%20v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 grudnia 2019 r. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_Canada_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions%20V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 października 2018 r. do 14 grudnia 2019 r. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_Canada_EN_Commercial_EHS_Termsandconditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 września 2015 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_INS_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_SC_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_Canada_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions%20V4. com/download/F/B/4/FB466E41-FE03-40C2-BF46-44AB438AD005/MSFT_Canada_F_Commercial_EHS_Termsandconditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_INS_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_SC_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 listopada 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_EN_Complete_for_Bussiness_for_Accessories_TermsandConditions%20v1.... com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_FR_Complete_for_Bussiness_for_Accessories_TermsandConditions%20v1.... pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 maja 2017 r. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_INS_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_SC_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. do 30 kwietnia 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Canada_INS_EN_Commercial_Complete_for_Business_Termsandconditions_V2. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Canada_SC_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_Canada_FR_Complete_for_Business_TermsandConditions_V6. com/download/F/B/4/FB466E41-FE03-40C2-BF46-44AB438AD005/NWS-MSCP-CFB-CAN%20MSFT%20Complete%20Business_V5. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_INS_FR_Commercial_Complete_for_Business_Termsandconditions_V4. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_SC_FR_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_INS_FR_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_SC_FR_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. pdff" target="_blank">PobierzPobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 27 czerwca 2019 r. com/download/1/6/e/16e8d114-79b5-41a9-bb23-315d029b0f40/MSFT_CAN_EN_Surface_Hub_EHS_Onlys_SurfHub2%20v5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 października 2017 r. do 26 czerwca 2019 r. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_CAN_EN_Complete_for_Business_Hub_Termsandconditions_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_COM_Canada_INS_ENG_SurfaceHub_V3. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_INS_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_SC_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/1/6/e/16e8d114-79b5-41a9-bb23-315d029b0f40/MSFT_CAN_FR_Surface_Hub_EHS_Only_SurfHub2%20v5. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_CAN_FR_Complete_for_Business_Hub_French_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_COM_Canada_INS_FR_SurfaceHub_V3. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_INS_FR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_SC_FR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Chile.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC, gogli HoloLens i platformy Azure Kinect DK w Chinach.

Urządzenie

Chiński (uproszczony)

urządzenia Surface, konsole Xbox, akcesoria komputerowe, gogle HoloLens i platforma Azure Kinect DK

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja handlowa dla urządzeń Surface dla urządzeń Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Pro 8, Surface Pro 9, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5, Surface Pro X, Surface Book 3, Surface Laptop Go, Surface Laptop Go 2 i Surface Laptop Studio

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Chin.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft Plus

Od 11 lutego 2022 r. com/download/f/6/4/f643a9ce-e3ee-4c4a-a198-0c66daedb28e/MSFT_China_ZH_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 12 października 2019 r. do 10 lutego 2022 r. com/download/a/8/2/a82f9ddc-4f47-45f4-8a21-93467ccc969c/MSFT_China_ZH_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 6 maja 2018 r. do 10 lutego 2022 r. com/download/3/e/c/3ec6dcd4-4bdf-4af6-a3d8-4ccce93949b8/MSFT_China_ZH_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 6 kwietnia 2015 r. do 5 czerwca 2018 r. com/download/3/e/c/3ec6dcd4-4bdf-4af6-a3d8-4ccce93949b8/MSFT_China_ZH_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 22 grudnia 2021 r. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 1 lutego 2020 r. do 21 grudnia 2021 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/9/2/3/923FCFCA-EFD3-4F8F-A3BB-F7E6C995E6C8/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lutego 2020 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_China_ZH_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/9/2/3/923FCFCA-EFD3-4F8F-A3BB-F7E6C995E6C8/MSFT_China_ZH_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 14 czerwca 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_China_ZH_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. do 13 czerwca 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_China_ZH_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Kupione od 21 grudnia 2021 r. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_China_ZH_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Kupione od 27 listopada 2020 r. com/download/5/f/a/5fa20d26-08ff-4cfb-8c71-eb30ce867768/MSFT_China_ZH_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Kostaryce.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Kolumbii.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Chorwacji.

Chorwacki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Chorwacji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Chorwacji.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC na Cyprze. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_EN-GB. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Cypru.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Cyprze.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Pobierz

Grecki

Pobierz

Od 1 października 2021 r. com/download/e/9/9/e99f5bf4-6f7a-4f27-a14f-1bb186657e3d/MSFT_Cyprus_EL_CommericalEHSOnly_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Turecki

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Czechach.

Czeski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Czech.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńUsługi Advanced Exchange — postanowieniaPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Czechach.

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Danii.

Duński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Danii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Danii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 31 marca 2021 r. com/download/b/3/9/b39480b3-6e6e-402b-900c-b359bc557548/MSFT_Denmark_DA_Commercial_Complete_for_BusinessPlus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Dominikanie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Ekwadorze.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Egipcie. com/download/c/3/a/c3a1243d-40fe-4464-bc86-fa15b087de51/Standard_Limited_Warranty_AR-EG. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Estonii.

Estoński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Estonii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Estonii

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 1 maja 2019 r. com/download/7/B/6/7B65E0D3-9766-4723-A570-45D3D3DAC555/MSFT_Estonia_ET_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Finlandii.

Fiński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Finlandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Finlandii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 3 maja 2015 r. do 7 marca 2018 r. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/V2/MSFT_Finland_FL_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens we Francji.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Francji.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące we Francji

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 18 lutego 2021 r. com/download/4/3/8/43870b67-8e9a-45a8-8f79-4889d451e3bf/MSFT_France_FR_Commercial_CompleteforBusinessPlus_for_Dual-Screen_Devices_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 22 maja 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. com/download/D/7/5/D752B395-3D29-4D9D-ACBA-28466CB99652/MSFT_France_FR_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Do 21 maja 2018 r. com/download/D/7/E/D7ED6A33-7060-4025-A26F-7068AA55DA57/MSFT_France_FR_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Niemczech.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Niemiec.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Niemczech.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

W dniu lub po 30 listopada 2020 r. com/download/b/9/b/b9b58fd7-65df-4cba-9542-0886efbf8c78/MSFT_Germany_DE_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 19 lutego 2020 r. com/download/c/f/8/cf8af095-776c-4bd2-be29-80e147b69234/MSFT_Germany_DE_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

niemiecki

Pobierz

Od 28 kwietnia 2021 r. com/download/1/c/d/1cd2cc78-15ad-41bb-a61e-b8564042cb06/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. com/download/4/b/9/4b9ebd1a-acae-4a71-ad6b-1c28dea8cad2/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/d/f/7/df79e760-87bb-4e7e-aef1-4fa5c0576bee/MSFT_Germay_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Germany_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 28 kwietnia 2021 r. com/download/d/e/3/de3408dd-5f60-46c9-949e-9f5b768e8ad6/MSFT_Germany_DE_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V3. com/download/8/e/1/8e15e82a-40fe-4940-9175-773bd535522d/MSFT_Germany_DE_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. com/download/8/e/c/8ec06bb4-9b9b-417b-9b4a-3f840750b8d4/MSFT_Germany_DE_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Grecji. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_EL. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Grecji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Grecji.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 15 października 2019 r. do 26 czerwca 2021 r. com/download/9/7/9/97903A19-A778-4DDA-96BB-B259A54D01E3/MSFT_Greece_EL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Gwatemali.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong.

Język

Link

Chiński (tradycyjny)

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Hongkongu.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterpriseRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Hongkongu.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Warunki rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPobierz

Począwszy od 3 stycznia 2020 r. com/download/9/5/7/957c7c6f-8a1b-4054-8523-c90fbc70ef46/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V1. com/download/f/6/4/f643a9ce-e3ee-4c4a-a198-0c66daedb28e/MSFT_Hong Kong_EN_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/b/d/6bd521ab-a0da-493a-9ac1-bce03a3b44df/MSFT_Hong%20Kong_EN_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Od 22 grudnia 2021 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/a/8/c/a8c6bad0-2cc5-4b73-9058-4813d4fff278/MSFT_Hong Kong_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_Hong Kong_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_Hong%20Kong_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Hong%20Kong_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 30 czerwca 2021 r. com/download/5/1/4/5142f83a-c745-4bb5-8a58-424753ce129d/MSFT_Hong Kong_ZH_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

angielski

Od 30 czerwca 2021 r. com/download/d/8/f/d8fb9dd7-1cc3-4cf1-b9b9-17001ed59b67/MSFT_Hong Kong_EN_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 27 sierpnia 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Zakup od 21 grudnia 2021 r. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_Hong Kong_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 czerwca 2017 r. com/download/8/3/7/837F2D20-D036-4002-BAAE-E19959B6C30C/MSFT_Hong%20Kong_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC na Węgrzech.

Węgierski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Węgier.

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Węgrzech.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft Data zakupu

Począwszy od 15 czerwca 2022 r. com/download/9/b/9/9b9f0363-d05e-4369-87c4-5d1ad5b24e1b/MSFT_Hungary_HU_Commercial EHS Plus_v1. pdf " target="_blank">Pobierz

Od 15 grudnia 2020 r. com/download/9/c/a/9ca8b324-c84f-45e7-bba7-ec133939c8f5/MSFT_Hungary_HU_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Indiach.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Indii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Indiach.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Od 8 listopada 2022 r. com/download/a/f/1/af1a8587-019b-4367-8d1d-35df9a623b04/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_and_Plus_TermsandConditions_V7. do 7 listopada 2022 r. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 28 kwietnia 2021 r. com/download/a/2/2/a224b9f9-4ff8-4be4-b460-4dd4b74967af/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 kwietnia 2018 r. com/download/8/1/A/81A5AC23-030B-488B-ACED-4534565A4B7B/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 14 kwietnia 2016 r. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

1 października 2021 r. lub później

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Irlandii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Irlandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Irlandii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 1 września 2020 r. com/download/2/7/0/27094fb6-1294-455d-b5bb-da7083cd5729/MSFT_Ireland_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. do 31 sierpnia 2020 r. com/download/b/c/1/bc15470b-fe8b-4278-ade3-c53be63a1f47/MSFT Ireland_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/E/3/D/E3DC5696-6FD2-4E39-8478-39784F287F1B/MSFT_Ireland_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Od 26 lutego 2021 r. com/download/7/3/9/739ed658-3eef-48c9-9876-f8be240b5dcf/MSFT_Ireland_EN_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

W dniu 22 maja 2018 r. lub po 22 maja 2018 r. oraz w dniu 25 lutego 2021 r. lub po 25 lutego 2021 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_IR_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 26 lutego 2021 r. com/download/8/8/7/887ad8ed-47d5-4e8e-aff2-1c0adcc8706e/MSFT_Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V7. com/download/8/7/c/87c1e3b3-4b2f-407b-ba7f-ac609f3991b9/MSFT Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_Termsand_Conditions_V4. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_IR_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 7 grudnia 2020 r. com/download/1/b/5/1b50c7ff-fcfa-4526-a32e-052856be5bd9/MSFT_Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_with_DR_TermsandConditi.. _. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox w Izraelu.

Hebrajski

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens we Włoszech.

Włoski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Włoch.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące we Włoszech

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 18 września 2020 r. com/download/3/6/0/360b5a6f-7501-4340-b585-2a9c5d0081e4/MSFT_Italy_IT_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 12 marca 2020 r. do 17 września 2020 r. com/download/3/c/2/3c2239aa-efa3-4a4e-818a-00e5d0af68bb/MSFT_Italy_IT_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 8 marca 2019 r. com/download/4/B/8/4B8FEFD3-3DAD-4D6A-BED9-920DFF9DB9E9/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V7. do 7 maja 2019 r. com/download/2/D/3/2D3213FC-840E-41A6-9B84-1AB50A5C34FF/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2018 r. com/download/C/6/6/C66CA52D-CD08-489B-B025-A2038972BDCB/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. do 14 lutego 2018 r. com/download/6/7/4/674506BD-BD5A-43A0-B839-C514758B4C0C/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

włoski

Pobierz

Pobierz

Od 18 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. com/download/3/6/0/360b5a6f-7501-4340-b585-2a9c5d0081e4/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V7. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 maja 2019 r. com/download/4/B/8/4B8FEFD3-3DAD-4D6A-BED9-920DFF9DB9E9/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V6. com/download/8/7/2/872083F1-BE4F-4011-AD54-3050803AB880/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 16 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. com/download/B/2/9/B29C1D33-D08F-446F-8E22-D92E645D6478/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 18 września 2020 r. com/download/3/6/0/360b5a6f-7501-4340-b585-2a9c5d0081e4/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V7. com/download/4/B/8/4B8FEFD3-3DAD-4D6A-BED9-920DFF9DB9E9/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V6. com/download/9/1/F/91F93301-F868-4A8A-BDA1-0415BF162254/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. com/download/D/0/8/D080D099-8E23-4156-9359-512F8F69EE80/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 19 stycznia 2017 r. com/download/B/A/1/BA13306C-0C9A-467E-B3E6-796D34383862/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V3. do 18 stycznia 2017 r. com/download/B/A/1/BA13306C-0C9A-467E-B3E6-796D34383862/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 30 lipca 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/E/9/5/E95D399B-422B-4C47-A976-744F0306D76C/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Italy_IT_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Japonii.

Japoński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Japonii.

Postanowienia programu Microsoft Consumer Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Commercial Complete for Business dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationPostanowienia dotyczące komercyjnych rozszerzonych usług sprzętowych firmy Microsoft dla urządzeń z podwójnym ekranemRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Japonii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia programu Microsoft Consumer Complete dla urządzeń z podwójnym ekranem

Od 10 stycznia 2022 r. com/download/0/b/4/0b45754a-b6bf-48c8-a12b-5060551f9157/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_for_Dual-Screen_Devices_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 4 listopada 2019 r. com/download/3/f/7/3f7983dd-7aa1-4f3a-a434-47058be5961c/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 7 listopada 2017 r. com/download/6/7/4/674506BD-BD5A-43A0-B839-C514758B4C0C/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 2 czerwca 2017 r. do 6 listopada 2017 r. com/download/E/3/D/E3DC5696-6FD2-4E39-8478-39784F287F1B/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. do 1 czerwca 2017 r. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/V2/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Commercial Complete for Business dla urządzeń z podwójnym ekranemPobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 czerwca 2021 r. com/download/0/e/f/0efef3e6-5715-4ede-904f-e4e2eacba831/MSFT_Japan_JP_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

japoński

Od 30 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. com/download/e/a/7/ea7fc561-7daa-4aa2-aefa-b6a12ce6c3bf/MSFT_Japan_JP_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Postanowienia dotyczące komercyjnych rozszerzonych usług sprzętowych firmy Microsoft dla firm dotyczące urządzeń z podwójnym ekranemPobierz

Pobierz

Począwszy od 22 kwietnia 2019 r. com/download/3/2/4/324c4aa2-e6f5-4397-a10a-361dd5422535/MSFT_Japan_JP_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V4. 0. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 września 2017 r. do 21 kwietnia 2019 r. com/download/3/2/4/324c4aa2-e6f5-4397-a10a-361dd5422535/MSFT_Japan_JP_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 18 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. com/download/3/2/4/324c4aa2-e6f5-4397-a10a-361dd5422535/MSFT_Japan_JP_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 marca 2016 r. do 17 sierpnia 2017 r. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Jordanie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Kuwejcie.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są udostępnione dla Kuwejtu.

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Łotwie.

Łotewski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Łotwy.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Łotwie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Libanie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Litwie.

Litewski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Litwy.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Litwie

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja dotyczy urządzeń Surface, Xbox, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń HoloLens w Luksemburgu.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Luksemburga.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Luksemburgu.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Począwszy od 16 lipca 2020 r. com/download/e/5/3/e539fc6a-0671-4a39-a85f-7e08e4400846/MSFT_Luxembourg_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. do 15 lipca 2020 r. com/download/B/F/F/BFFC8F36-34B6-4E3A-8783-DE1F2BA17EF6/MSFT_Luxembourg_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/b/9/6/b9617182-6f5f-4e38-b0a1-eb7065a70614/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHSOnlyPlus_V1. com/download/e/5/3/e539fc6a-0671-4a39-a85f-7e08e4400846/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. com/download/7/0/C/70C0465B-6D2C-4C64-B4DB-B6003B817FFB/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lipca 2015 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 3 maja 2015 r. do 1 marca 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Luxembourg_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Luxembourg_FR_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Malezji.

Malajski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Malezji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Malezji

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 25 czerwca 2015 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Malaysia_MY_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC na Malcie.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Malty.

Urządzenia Surface dla firm, przedsiębiorstw i sektora edukacji

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Malcie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

maltański

Pobierz

Warunki i postanowienia dotyczące rozszerzonego serwisowania sprzętu komputerowego firmy Microsoft

Od 15 lutego 2021 r. com/download/2/8/0/280c576a-2380-4abf-b3d6-24e2db35cf7e/MSFT_Malta_MT_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2021 r. com/download/4/f/c/4fc53b49-7490-4c57-909b-b876d7639570/MSFT_Malta_MT_Commercial_Complete_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Meksyku.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Meksyku.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Począwszy od 21 października 2020 r. com/download/4/9/7/4973762a-8efa-4ea6-8514-4feccc824de4/MSFT_Mexico_ES%20_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 5 sierpnia 2020 r. com/download/4/9/7/4973762a-8efa-4ea6-8514-4feccc824de4/MSFT_Mexico_ES%20_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 14 marca 2014 r. do 4 sierpnia 2020 r. com/download/C/6/C/C6CC8CD7-013C-4522-B457-1C69F99CEF12/MSFT_Mexico_ES_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Kupione od 21 października 2020 r. com/download/4/9/7/4973762a-8efa-4ea6-8514-4feccc824de4/MSFT_Mexico_ES_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Maroku.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Holandii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Holandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface HubSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Holandii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Nowej Zelandii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Nowej Zelandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Nowej Zelandii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 4 listopada 2019 r. com/download/3/f/7/3f7983dd-7aa1-4f3a-a434-47058be5961c/MSFT_New%20Zealand_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions.... pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 13 grudnia 2018 r. com/download/8/7/3/873d4ce6-2d43-4bb2-97f2-791f051f6d57/MSFT_New Zealand_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V7. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_New%20Zealand_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/4/1/4/4142E3AE-83F5-4F68-801A-C4BB26629E3B/MSFT_New%20Zealand_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Rozszerzona ochrona serwisowa sprzętu

Pobierz

Począwszy od 27 sierpnia 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_New%20Zealand_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_New%20Zealand_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 kwietnia 2015 r. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_NewZealand_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pakiet Complete for Business

Od 1 kwietnia 2016 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_New%20Zealand_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. do 31 marca 2016 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_New%20Zealand_EN_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Norwegii.

Norweski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Norwegii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Norwegii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Omanie.

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Omanie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Panamie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Paragwaju.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Peru.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Polsce.

Polski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Polski.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Polsce

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 12 października 2017 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Poland_PL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Do 11 października 2017 r. com/download/C/6/C/C6CC8CD7-013C-4522-B457-1C69F99CEF12/MSFT_Poland_PL_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 listopada 2020 r. com/download/9/7/2/97242253-0871-4529-a6f6-83927acd1664/MSFT_Poland_PL_Commercial_Complete_for_Business_with_DR_TermsandConditii.... pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 października 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Poland_PL_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Portugalii. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_PT-PT. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Portugalii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Portugalii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 6 listopada 2018 r. com/download/D/7/E/D7ED6A33-7060-4025-A26F-7068AA55DA57/MSFT_Portugal_PT_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 kwietnia 2017 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Portugal_PT_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Katarze. com/download/d/3/4/d343e7c6-94b0-4320-8bca-99adcdb017e3/Standard_Limited_Warranty_EN-MEA_RU_UA. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Kataru.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Katarze

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

W okresie od 13 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Qatar_AR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V2. 2. pdf" target="_blank">Pobierz

Do 12 grudnia 2018 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Qatar_AR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Qatar_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 23 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r. com/download/A/B/2/AB2748DD-B6DD-41EE-BF5B-AD08186512A7/MSFT_Qatar_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. do 22 kwietnia 2018 r. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_Qatar_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Qatar_AR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/A/B/2/AB2748DD-B6DD-41EE-BF5B-AD08186512A7/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Qatar_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Rumunii.

Rumuński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Rumunii.

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Rumunii

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Uwaga: W celu uzyskania informacji dotyczących odsprzedaży, skorzystaj z dokumentu Warunki i postanowienia, który został wysłany do Ciebie w wiadomości e-mail po dokonaniu zakupu. com/download/9/b/9/9b9f0363-d05e-4369-87c4-5d1ad5b24e1b/MSFT_Romania_RO_Commercial EHS Plus_v1_website version. pdf" target="_blank">Pobierz

15 stycznia 2021 r. i później

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Rosji.

Rosyjski

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Arabii Saudyjskiej.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Arabii Saudyjskiej.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterpriseRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Od 29 grudnia 2021 r. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_Saudi Arabia_AR _Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Saudi%20Arabia_AR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_Saudi%20Arabia_AR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_Saudi Arabia_EN _Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/6/0/5/60594e8f-44d5-4669-ab64-fea1fbce00ee/MSFT_Saudi Arabia_EN _Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_Saudi%20Arabia_EN%20_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 marca 2020 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Saudi%20Arabia_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_Saudi Arabia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Saudi%20Arabia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Singapurze.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Singapuru.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Singapurze.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC na Słowacji.

Słowacki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Słowacji.

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Słowacji.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC na Słowenii.

Słowenia

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Słowenii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Słowenii

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Słoweński

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 1 maja 2019 r. com/download/7/B/6/7B65E0D3-9766-4723-A570-45D3D3DAC555/MSFT_Slovenia_SL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i gogli HoloLens w Republice Południowej Afryki. com/download/b/3/1/b311fbc2-da94-4af7-94e9-8c1b7224cda3/Standard_Limited_Warranty_EN-ZA. pdf" target="_blank">Pobierz

Rozszerzone postanowienia zostały również udostępnione dla Republiki Południowej Afryki.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Pobierz

Począwszy od 29 lipca 2020 r. com/download/e/2/4/e24835fa-bfdd-4d85-9240-042b2e7bba40/MSFT_South%20Africa_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Począwszy od 9 grudnia 2020 r. com/download/e/2/4/e24835fa-bfdd-4d85-9240-042b2e7bba40/MSFT_South%20Africa_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Korei Południowej.

Koreański

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Korei.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Korei Południowej.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Do 30 czerwca 2015 r. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_Korea_KO_Commercial_EHS_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Do 31 grudnia 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Korea_KO_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lipca 2015 r. com/download/C/6/C/C6CC8CD7-013C-4522-B457-1C69F99CEF12/MSFT_Korea_KO_Commercial_Complete_for_Business_Termsandconditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Począwszy od 14 sierpnia 2020 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Korea_KO_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Hiszpanii. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_ES-ES. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Hiszpanii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Hiszpanii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 7 listopada 2018 r. com/download/E/3/D/E3DC5696-6FD2-4E39-8478-39784F287F1B/MSFT_Spain_ES_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 maja 2015 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Spain_ES_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Szwecji.

Szwedzki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Szwecji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface HubPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Szwecji.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Szwajcarii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Szwajcarii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface HubSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Szwajcarii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Począwszy od 22 maja 2018 r. com/download/B/F/1/BF168EE4-312B-438F-9E14-9EEC4E0B39D9/MSFT_Switzerland_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Switzerland_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Switzerland_DE_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/9/6/c/96c8fda2-476b-4496-a20a-ddcbcc4dd436/MSFT_Switzerland_FR_Commercial EHSPlus_v1. com/download/5/8/1/5811450c-c4cf-4f84-aa5d-32c056871df2/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V5. com/download/B/F/1/BF168EE4-312B-438F-9E14-9EEC4E0B39D9/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/9/6/c/96c8fda2-476b-4496-a20a-ddcbcc4dd436/MSFT_Switzerland_IT_Commercial EHSPlus_v1. com/download/5/8/1/5811450c-c4cf-4f84-aa5d-32c056871df2/MSFT_Switzerland_IT_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V5. com/download/B/F/1/BF168EE4-312B-438F-9E14-9EEC4E0B39D9/MSFT_Switzerland_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Switzerland_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

PobierzPobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja dotyczy urządzeń Surface, Xbox, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń HoloLens w Tajwanie.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Tajwanu.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Tajwanie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Kupione od 1 grudnia 2020 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Taiwan_ZT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, akcesoriów do komputerów PC i urządzeń HoloLens w Tajlandii.

Tajski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Tajlandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Tajlandii.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. com/download/0/5/1/051b614b-cb39-465d-84cd-fccbc01c67de/MSFT_Thailand_TH _Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/MSFT_Thailand_TH_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/MSFT_Thailand_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface zakupionych na Filipinach.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Filipin.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for Business

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Filipinach.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Pobierz

Począwszy od 15 lipca 2021 r. com/download/b/c/1/bc14c3b5-24c0-4ed3-b051-1573839072d2/MSFT_Philippines_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

W dniu 15 września 2021 r. com/download/a/1/7/a1734d00-419d-4c53-b2b2-27c797f5116c/MSFT_Philippines_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobieranie

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Trynidadzie i Tobago.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Turcji. com/download/b/f/1/bf11e639-4cbe-43d1-9825-b6deb1b4936d/XboxOne_StandardWarranty_tr-TR. pdf" target="_blank">Pobierz

Akcesoria komputerowe

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC na Ukrainie.

ukraiński

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rozszerzone postanowienia zostały również udostępnione dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 26 kwietnia 2016 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_UAE_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Linki

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Zjednoczonym Królestwie. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_%20Warranty%20EOC_EN-GB. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Zjednoczonego Królestwa.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterpriseMicrosoft Accidental Damage Protection Plus — postanowieniaMicrosoft Accidental Damage Protection — postanowieniaPostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 16 listopada 2020 r. com/download/9/e/3/9e34fb77-7e44-4ee3-9d54-f4a0833ac981/MSFT_UK_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions _V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 4 listopada 2019 r. do 15 listopada 2020 r. com/download/6/d/9/6d9d764c-9dc0-45ca-a6f2-b33bef82b2bb/MSFT_UK_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions%20v1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 22 czerwca 2021 r. com/download/1/4/2/1426f393-320f-490d-afcb-9877f3e47e61/MSFT_UK_EN_Commercial EHSOnly_Accessories_TermsandConditions_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. com/download/2/6/6/26615f11-b11b-4d83-8717-5d390aa05eb7/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS Only_for_Accessories_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. com/download/e/2/9/e2964faa-c33c-4606-a4ce-2210e35c960a/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 grudnia 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. com/download/b/f/f/bffa56c5-95ec-4cb9-b895-07f759925934/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS Only with DR_TermsandConditions_V1. com/download/4/3/4/4342c082-7fc9-4c80-a096-1c7519f89a5d/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lutego 2020 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. com/download/0/3/5/035ED8E6-6977-49EA-B2DA-D1A33122EE0F/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 listopada 2019 r. com/download/8/c/c/8cc32c5e-6764-4721-805b-79efa553298d/MSFT_UK_EN_Complete_for_Business_for_Accessories_TermsandConditions%20v1%20. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. com/download/e/4/4/e44a3654-b350-47ac-9205-c8d9c5cf3b4f/MSFT_UK_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V3. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_UK_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_UK_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Microsoft Accidental Damage Protection Plus — postanowienia

Od 1 czerwca 2022 r. com/download/f/9/3/f93c83e4-932a-4f8c-b049-d5d12b3d40ad/MSFT_UK_CommericalADP Plus_TermsandConditions_v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Microsoft Accidental Damage Protection — postanowieniaPobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC, gogli HoloLens i platformy Azure Kinect DK w Stanach Zjednoczonych. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft%20Limited%20Hardware%20Warranty-North%20America. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft%20Limited%20Hardware%20Warranty-North%20America_ES-US. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Stanów Zjednoczonych

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranamiPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem urządzeniaRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Od 6 grudnia 2018 r. com/download/F/C/3/FC3B6AB7-8FD5-461F-93CB-BC9F4808B07F/%5bPRINT%5d%20MSFT_Cons_Complete_V6. 1%20form%20NWS-MSCP-USA%20(09-17). do 5 grudnia 2018 r. com/download/D/6/C/D6C7BD67-B552-45A9-8DFB-09997712ED7D/MSFT_USA_EN_Consumer_Complete_TCs_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

W dniu lub po 10 września 2020 r. com/download/9/3/e/93e50811-7c19-4b53-b471-7324edd90264/MSFT_USA_EN_Consumer_Complete_for_Dual_Screen%20Devices_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 4 lutego 2022 r. włącznie

Rozszerzona usługa sprzętowa firmy Microsoftjest specyficzna dla planu, jeśli opcjonalne usługi dodatkowe zostaną dodane po uiszczeniu płatności. com/download/0/2/2/022fcd25-cf7b-40b4-a9a0-72517b946910/MSFT_US_Commercial_EHSOnly_Termsandconditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 grudnia 2019 r. do 3 grudnia 2022 r. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_US_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/3/3/2/33236F33-21C9-4925-A38A-7646FAD76744/MSFT_US_EN_Commercial_EHS_Termsandconditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lutego 2018 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_USA_EN_Commercial_EHS_Termsandconditions_V3. do 31 stycznia 2018 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_USA_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 15 listopada 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_USA_EN_Complete_for_Business_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pakiet Microsoft Complete for Business z zachowaniem urządzenia — postanowienia

Od 12 grudnia 2018 r. com/download/F/C/3/FC3B6AB7-8FD5-461F-93CB-BC9F4808B07F/%5bPRINT%5d%20MSFT_Com_CfB_KYOD_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Obsługa serwisowa następnego dnia roboczego — warunki i postanowienia

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 19 stycznia 2022 r. com/download/b/a/d/bad1d32e-0af6-4778-a872-c336ed25bc1e/MSFT_US_Surface_Hub_EHS_Only_Termsandconditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 27 czerwca 2019 r. do 18 stycznia 2022 r. com/download/1/6/e/16e8d114-79b5-41a9-bb23-315d029b0f40/MSFT_USA_EN_Surface_Hub_EHS_Only_Termsandconditions_V4. com/download/4/5/A/45A4EFD6-C57A-4256-BCA7-BAF7CF175B02/MSFT_USA_EN_Complete_for_Business_Hub_Termsandconditions_V3. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_USA_EN_Complete_for_Business_Hub_Termsandconditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Urugwaju.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, akcesoriów do komputerów PC i urządzeń HoloLens w Wietnamie.

Wietnamski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Wietnamu.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Wietnamie

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Począwszy od 30 października 2020 r. com/download/3/e/9/3e997972-c060-4a7e-a02d-604f8e006876/MSFT_Vietnam_VI_Commercial_EHS_Only_Termsandconditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie

Za pośrednictwem tych plików zbieramy informacje o wizytach użytkowników w naszej witrynie. Poszanowanie prywatności użytkowników jest kluczowym elementem naszej polityki. Szczegółowe informacje na temat naszej polityki prywatności i plików cookie można znaleźć w podanych sekcjach. Aby kontynuować, prosimy o wyrażenie zgody na nasze warunki. Z góry dziękujemy za współpracę. 

Więcej informacji

Nie, dziękuję

Ok zgadzam się

Ograniczona gwarancja Ge Gfsf6kexww

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja Ge Gfsf6kexww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja Ge Gfsf6kexww