Podręcznik instalacji sieciowej Frigidaire Fgf351sgwc

Podręcznik instalacji sieciowej Frigidaire Fgf351sgwc jest łatwym w użyciu przewodnikiem, który ma na celu pomóc użytkownikom w instalowaniu lodówek marki Frigidaire. Przewodnik dostarcza krok po kroku instrukcje, dzięki którym użytkownicy mogą łatwo zainstalować lodówkę. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które nigdy wcześniej nie instalowały sprzętu AGD. Przewodnik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji sieci, które pomagają użytkownikom w uzyskaniu pełnej funkcjonalności lodówki. Przewodnik instalacji sieciowej Frigidaire FGf351sgwc jest narzędziem, które ułatwia instalację i konfigurację lodówek marki Frigidaire.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sieciowej Frigidaire Fgf351sgwc

Instalacja sieciowa


Przy instalacji sieciowej wykorzystamy w programie instalacyjnym dwa różne sposoby instalacji:

  • Instalacja serwera bazy danych - na przeznaczonym do tego celu komputerze zainstalujemy serwer bazy danych SQL

  • Instalacja aplikacji na stacji roboczej - na komputerach użytkowników programu zainstalujemy właściwą aplikację, która będzie łączyć się z serwerem bazy danych.

Szczegółowo proces instalacji powinien przebiegać następująco:

  1. Ustalamy, który komputer będzie serwerem bazy danych.Nazwiemy ten komputer umownie serwerem.

  2. Jeśli na serwerze nie mamy jeszcze zainstalowanego serwera MS SQL,czyli programu zarządzającego bazą danych, instalujemy bezpłatną wersję tego serwera SQL (MSSQLExpress2017). W tym celu uruchamiamy program instalacyjny na serwerze i na etapie instalacjiZaznacz komponenty wybieramy sposób instalacji Instalacja serwera bazy danych, co spowoduje zaznaczenie składnika MSSQLExpress2017 - serwer bazy danych SQL.
    UWAGA. Jeśli na serwerze jest już zainstalowany dowolny serwer SQL firmy Microsoftto nie powinniśmy wykonywać żadnej instalacji na serwerze, jednakże istnieje możliwośćzainstalowania kolejnej instancji serwera SQL do obsługi tylko i wyłącznie bazy danych z naszego programu.W tym celu na etapie instalacji Tworzenie serwera bazy danych podajemy takąNazwę instancji serwera, która jeszcze nie istnieje.

  3. Ustalamy, na których komputerach będzie uruchamiany program. Nazwiemy je umownie stacjami roboczymi.

  4. Na każdej stacji roboczej instalujemy właściwy program, czyli na etapie instalacjiZaznacz komponenty wybieramy sposób instalacji Instalacja aplikacji na stacji roboczej, co spowoduje wybór składników R2faktury - system obsługi sprzedaży oraz PDF-XChange 4 - sterownik wydruków w formacie pdf.

W przyszłości, jeśli będziemy aktualizować program, aktualizację taką wykonujemy tylko na jednej stacji roboczej. Program automatycznie zaktualizuje się na pozostałych stacjach roboczych za pośrednictwem bazy danych na serwerze.

UWAGA. Istnieje możliwość zainstalowania właściwego programu na serwerze i udostępnienie skrótów do programu na wszystkich stacjach roboczych.Wymaga to jednak udostępnienia katalogu roboczego serwera. Praktykowane to jest w przypadku,gdy nie są określone konkretne stacje robocze, na których będzie uruchamiany program.Przegląd wszystkich wariantów instalacji znajduje się w rozdziale Instalowanie programu.

Po właściwej instalacji systemu możemy przystąpić do pierwszegouruchomienia programu kolejno na wszystkich stacjach roboczych.

Należy pamiętać o tym, że dane do programu znajdują się na komputerze serwera i obsługiwane są przez serwer SQL, czyli program pracujący na serwerze. W związku z tym, żeby stacje robocze mogły korzystać z danych,serwer (komputer) musi być włączony oraz serwer SQL (program) musi być uruchomiony.

Jeśli na komputerach (serwerze i stacjach roboczych) zainstalowane jest oprogramowanie zapory internetowej (firewall), to należy je odpowiednio skonfigurować tak, żeby były dostępne odpowiednie porty i możliwość połączenia z konkretnym numerem IP serwera. W przypadku serwera SQL firmy Microsoft do nawiązania połączenia wykorzystywany jest port UDP 1434, natomiast do właściwego połączenia dla domyślnej instancji serwera port TCP 1433. Przy innych instancjach port określony jest we właściwościach instancji (SQL Server Network Utility lub SQL Server Configuration Manager).
UWAGA. Jeżeli nie udostępnimy portu 1434 dla usługi SQL Server Browser wtedy przy określeniu serwera nie możemy podać nazwy instancji (np. 127. 0. 1\reset2) tylko wprost numer portu przydzielonego do instancji (np. 1, 1048) z ewentualną nazwą protokołu (np. tcp:127. 1, 1048).

Opisaną tu instalację sieciową wykorzystujemy w sieci lokalnej. Można wykorzystać ją przy instalacji w sieci rozległej (internet), jednakże wymaga to udostępnienia serwera bazy danych SQL na zewnątrz, żeby widzialny był z odległych stacji roboczych. Lepszym rozwiązaniem wydaje się praca terminalowa (zdalny pulpit).

Przewodnik instalacyjny oprogramowania i sterowników systemu...
Podręcznik instalacji sieciowej Frigidaire Fgf351sgwc

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji sieciowej Frigidaire Fgf351sgwc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji sieciowej Frigidaire Fgf351sgwc