Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fcrs201lfw0

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fcrs201lfw0 to kompletny przewodnik, który pomoże Ci utrzymać i naprawiać lodówkę Frigidaire Fcrs201lfw0. Zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i utrzymania urządzenia, a także kroki do rozwiązywania problemów, których można doświadczyć podczas używania lodówki. Zawiera również dział z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i konserwacji lodówki, aby zapewnić, że działa ona poprawnie i bezpiecznie. Czytelnik ma również dostęp do profesjonalnych porad dotyczących naprawy i czyszczenia lodówki. Podręcznik jest idealnym narzędziem dla właścicieli lodówki Frigidaire Fcrs201lfw0, którzy chcą zachować ją w dobrej kondycji i zapobiegać potencjalnym problemom.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fcrs201lfw0

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

ThinkPad T400s

Podręcznik obsługi i rozwiązywania

problemów

Related Manuals for Lenovo ThinkPad T400s

Summary of Contents for Lenovo ThinkPad T400s

 • Page 1ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów...
 • Page 2Uwaga o przepisach Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji oraz uwaga o przepisach zostały umieszczone w serwisie WWW. Aby się z nimi zapoznać, przejdź pod adres http://www. lenovo. com/think/support, kliknij odsyłacz ″Troubleshooting″ (Rozwiązywanie problemów), a następnie ″User’s guides and manuals″ (Podręczniki użytkownika).

  Page 3: Table Of Contents

  . 61 Diagnozowanie problemów.. 12 Diagnozowanie problemów z użyciem programu Dodatek C. Opcje i specyfikacje.. 65 Lenovo System Toolbox - PC-Doctor.. 12 Elementy.. 65 Diagnozowanie problemów z użyciem programu Rozmieszczenie złączy. html? page=4#manual">Page 4Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada. 71 Indeks. 79 Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC.. 71 Oświadczenie o zgodności z dyrektywą EU-EMC (2004/108/EC) EN 55022, klasa B.. 72 ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=5#manual">Page 5: Przeczytaj Zanim ZacznieszNie powinien pozostawać w kontakcie z jakąkolwiek częścią ciała podczas używania. v Nie należy go używać do ogrzewania ciała. Należy chronić komputer przed wilgocią. Aby uniknąć rozlania płynu i niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy unikać trzymania płynów w pobliżu komputera. © Copyright Lenovo 2009... html? page=6#manual">Page 6Z komputerem należy obchodzić się delikatnie. Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera. ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=7#manual">Page 7Komputer należy przenosić ostrożnie. v Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu. v Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby. v Przed włożeniem komputera do torby upewnij się, że jest wyłączony, w trybie uśpienia (wstrzymania) (Fn+F4) lub hibernacji (Fn+F12). html? page=8#manual">Page 8

  Page 9: Rozdział 1. Wyszukiwanie Informacji

  Access on-system help. v Z menu Start wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i ThinkVantage. Kliknij polecenie Access Help. Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji zawiera ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz pełne Warunki Ograniczonej ® Gwarancji Lenovo © Copyright Lenovo 2009... html? page=10#manual">Page 10: Lenovo System Toolbox2. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, Lenovo Services, Lenovo System Toolbox. Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Lenovo System Toolbox, przejdź pod adres http://www. com/think/support, kliknij odsyłacz Downloads and drivers (Pliki do pobrania i sterowniki) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. html? page=11#manual">Page 11: Wyszukiwanie Informacji Za Pomocą Przycisku Pomocy ThinkvantageWyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage Niebieski przycisk ThinkVantage może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Naciśnij klawisz ThinkVantage, aby otworzyć ThinkVantage Productivity Center i uzyskać dostęp do ilustrowanych informacji, jak również łatwych do wykonania instrukcji dla osób początkujących i tych, które chcą... html? page=12#manual">Page 12

  Page 13: Rozdział 2. Zasady Postępowania Z Notebookiem Thinkpad

  – trzymać komputer i urządzania peryferyjne jak najdalej od takiego urządzenia; – jeśli to tylko możliwe, uziemić komputer w celu ułatwienia rozładowania elektrostatycznego. Uwaga: Nie wszystkie takie urządzenia znacząco zwiększają poziom ładunków elektrostatycznych. html? page=14#manual">Page 14: Z Komputerem Należy Obchodzić Się DelikatnieNie należy obracać komputera do góry nogami kiedy podłączony jest do niego zasilacz. Może to spowodować zniszczenie wtyczki zasilacza. Zarejestruj komputer v Wskazane jest zarejestrowanie zakupionych produktów ThinkPad w firmie Lenovo (w serwisie WWW http://www. com/register). W przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom w odzyskaniu utraconego sprzętu. html? page=15#manual">Page 15: Nie Modyfikuj KomputeraPrzy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli zapomnisz hasła administratora (supervisor) lub hasła do dysku twardego, autoryzowany dostawca usług Lenovo nie będzie mógł go zresetować. Konieczna będzie wymiana płyty systemowej, dysku twardego lub dysku SSD. html? page=16#manual">Page 16: Czyszczenie Klawiatury Komputera1:1. 4. Wyżmij ściereczkę jak najmocniej. 5. Wytrzyj ekran jeszcze raz, uważając, aby ani jedna kropla nie wyciekła na komputer. 6. Ekran można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy. html? page=17#manual">Page 17: Rozdział 3. Rozwiązywanie Problemów Z KomputeremSzczegółowe informacje gwarancyjne - patrz Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Gwarancja mająca zastosowanie do komputera, w tym okres gwarancji i typ serwisu gwarancyjnego - patrz Dodatek A, “Informacje dotyczące gwarancji”, na stronie 57 i serwis WWW wsparcia Lenovo, http://www. com/CRUs. Warto wiedzieć Jak mogę zapobiec problemom z komputerem? Patrz “Przeczytaj zanim zaczniesz”... html? page=18#manual">Page 18: Opcje I SpecyfikacjeHelp. Podręcznik ten opisuje metody rozwiązywania problemów, gdy niedostępny jest system pomocy elektronicznej Access Help. Patrz też Lenovo System Toolbox. Aplikacja ta to program diagnostyczny pracujący pod kontrolą systemu system operacyjny Windows. Jak mogę skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów? Patrz Rozdział... html? page=19#manual">Page 19: Dyski RecoveryKomputer może, choć nie musi być wyposażony w dysk do odtwarzania lub dysk Windows, w zależności od modelu. Wyjaśnienie alternatywnych metod odtwarzania oferowanych przez Lenovo - patrz “Odtwarzanie fabrycznej zawartości dysku” na stronie 38 w niniejszym podręczniku. Uruchamianie programu BIOS Setup Utility Na komputerze jest zainstalowany program o nazwie BIOS Setup Utility, który... html? page=20#manual">Page 20: Diagnozowanie ProblemówJeśli występują problemy z komputerem, można go przetestować z użyciem programu ® System Toolbox PC-Doctor Aby uruchomić program Lenovo System Toolbox - PC-Doctor, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start. 2. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, Lenovo Services, Lenovo System Toolbox - PC-Doctor. html? page=21#manual">Page 21: Diagnozowanie Problemów Z Użyciem Programu Pc-Doctor Z Obszaru Rescue And RecoveryWyniki Więcej informacji o Lenovo System Toolbox - PC-Doctor, - patrz pomoc dla programu. Uwaga: v Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji o problemie, wybierz jeden z poniższych tematów: – Stan systemu – Bezpieczeństwo systemu – Diagnostyka i narzędzia v Przeprowadzenie niektórych testów może potrwać... html? page=22#manual">Page 223. Kliknij polecenie Lenovo System Toolbox - PC-Doctor. Wybierz opcję Diagnostics and Tools (Diagnostyka i narzędzia). Wybierz opcję Test Hard Drive (Testuj dysk twardy) z sekcji Manage Hard Drive (Zarządzaj dyskiem twardym). Jeśli program diagnostyczny zwróci komunikat o błędzie, skontaktuj się z centrum wsparcia dla Klientów. html? page=23#manual">Page 23: Rozwiązywanie ProblemówKomunikaty o błędach Uwaga: 1. W tabelach x może oznaczać dowolny znak. Przywołana tu wersja Lenovo System Toolbox to Lenovo System Toolbox - PC-Doctor. Komunikat Rozwiązanie 0176: System Security Komunikat jest wyświetlany po usunięciu układu ochrony i... html? page=24#manual">Page 24Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. 0231: System RAM Błąd systemowej pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, error (Błąd systemowej używając programu Lenovo System Toolbox. Jeśli bezpośrednio przed pamięci RAM) włączeniem komputera został dodany moduł pamięci, reinstaluj go. Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. html? page=25#manual">Page 25Komunikat Rozwiązanie 0232: Extended RAM Błąd rozszerzonej pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, error (Błąd używając programu Lenovo System Toolbox. Jeśli bezpośrednio przed rozszerzonej pamięci włączeniem komputera zwiększono pamięć, zainstaluj ją ponownie. RAM) Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. 0250: System battery Wyczerpała się... html? page=26#manual">Page 26Jeśli hasło włączenia zasilania zostanie odrzucone, być może zostało ustawione hasło administratora. Wprowadź hasło administratora i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy oddać komputer do serwisu. html? page=27#manual">Page 27Komunikat Rozwiązanie Pytanie o hasło dysku Ustawione zostało hasło dysku twardegolub dysku SSD. Wprowadź twardego hasło i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer. Hibernation error (Błąd W czasie, gdy komputer znajdował... html? page=28#manual">Page 28Problem z funkcjonowaniem wideo. Należy oddać komputer do dźwiękowy i dwa serwisu. krótkie Cztery cykle czterech Problem z układem zabezpieczającym. Należy oddać komputer do krótkich sygnałów serwisu. dźwiękowych Pięć sygnałów Problem z płytą główną. Należy oddać komputer do serwisu. dźwiękowych ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=29#manual">Page 29Jeśli na ekranie wyświetlony jest jeden z poniższych kodów błędu, należy oddać komputer do serwisu: 0175: Bad CRC1, stop POST task (Błędna suma CRC1, zatrzymaj zadanie POST) 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct. html? page=30#manual">Page 30: Błędy Bez KomunikatówSkorzystaj z obszaru roboczego Rescue and Recovery lub z dysków do odtwarzania, aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu. Szczegółowe informacje o przywracaniu ustawień fabrycznych systemu - patrz Rozdział 4, “Opcje odtwarzania”, na stronie 37. 3. Jeśli problem występuje nadal, oddaj komputer do serwisu. html? page=31#manual">Page 31Problem: Ekran wyłącza się przy włączonym komputerze. Rozwiązanie: Włączony jest wygaszacz ekranu lub funkcja zarządzania zasilaniem. Wykonaj jedną z następujących czynności: v Porusz urządzeniem TrackPoint lub naciśnij klawisz, aby wyłączyć wygaszacz ekranu. v Naciśnij przełącznik zasilania aby wyjść z trybu uśpienia lub hibernacji. Problem: Komputer nie reaguje. html? page=32#manual">Page 32: Problemy Z PamięciąLenovo w celu zresetowania hasła. v Jeśli nie pamiętasz hasła do dysku twardego, autoryzowany serwisant Lenovo nie może go zresetować ani odzyskać danych z dysku twardego lub dysku SSD. Musisz oddać komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo w celu wymiany dysku. html? page=33#manual">Page 33: Problemy Z KlawiaturąProblemy z klawiaturą Problem: Nie działają wszystkie lub niektóre klawisze klawiatury. Rozwiązanie: ® Windows Vista 1. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania. Kliknij opcję Sprzęt i dźwięk, a następnie Klawiatura. Wybierz zakładkę Sprzęt. Sprawdź, czy Stan urządzenia we Właściwościach urządzenia to To urządzenie działa poprawnie. html? page=34#manual">Page 34: Problemy Z Trybem Uśpienia Lub HibernacjiNaciśnij klawisze Fn+F7, aby wyświetlić obraz ba ekranie komputera. Uwaga: Jeśli używasz kombinacji klawiszy Fn+F7 do zastosowania schematu wyświetlania, naciśnij klawisze Fn+F7 co najmniej trzykrotnie w ciągu trzech sekund. Jeśli problem występuje nadal, skorzystaj z rozwiązania poniższego problemu. html? page=35#manual">Page 35Problem: Działając z akumulatorem, komputer nie powraca z trybu uśpienia (wstrzymania) lub świeci się kontrolka uśpienia (wstrzymania), a komputer nie działa. Rozwiązanie: System mógł automatycznie wejść w stan uśpienia (wstrzymania) lub hibernacji z powodu wyczerpania akumulatora. 1. Podłącz zasilacz do komputera. html? page=36#manual">Page 36: Problemy Z Ekranem KomputeraFn+Home, aby rozjaśnić ekran. v Jeśli indykator trybu uśpienia jest włączony (świeci na zielono), naciśnij klawisz Fn, aby wyprowadzić komputer z trybu uśpienia. html? page=37#manual">Page 37Problem: Ekran jest nieczytelny lub obraz jest zniekształcony. Rozwiązanie: Upewnij się, że: v Rozdzielczość ekranu i liczba kolorów są ustawione poprawnie. v Sterownik graficzny jest zainstalowany prawidłowo. v Typ monitora jest prawidłowy. Aby sprawdzić te ustawienia, wykonaj następujące czynności: Windows Vista: 1. html? page=38#manual">Page 38Jeśli korzystasz jednocześnie z ekranu komputera i zewnętrznego monitora w trybie kolorów 32-bitowych, zmień gamę kolorów na tryb 16-bitowy. v Jeśli używasz zewnętrznego ekranu o rozdzielczości 1600×1200 lub większej (4:3) albo 1680×1050 (16:10) lub większej, zmniejsz częstotliwość odświeżania lub głębię kolorów. html? page=39#manual">Page 39: Problemy Z AkumulatoremProblemy z akumulatorem Problem: Nie można naładować akumulatora. -lub- Czas działania akumulatora naładowanego do pełna jest krótki. -lub- Akumulatora nie można naładować do pełna metodą ładowania przy wyłączonym komputerze w standardowym czasie ładowania dla danego komputera. Rozwiązanie: Szczegóły - patrz sekcja ″Problem solving″ (Rozwiązywanie problemów) w programie Access Help. html? page=40#manual">Page 40: Problemy Z Dyskiem Twardym Lub Dyskiem SsdRozwiązanie: Dysk twardy lub dysk SSD we wnęce Ultrabay można wymieniać podczas pracy tylko jeśli nie ustawiono hasła dysku. Upewnij się, że hasło dysku twardego lub dysku SSD we wnęce Ultrabay jest wyłączone. html? page=41#manual">Page 41Problem: Nie możesz zmienić ani usunąć hasła dysku twardego w programie BIOS Setup Utility. Rozwiązanie: Hasło dysku twardego można zmienić lub usunąć jedynie jeśli ustawienie używania hasła (Using Passphrase) w programie BIOS Setup Utility - włączone lub wyłączone - jest takie samo, jak podczas ustawiania hasła. Jeśli menu Hard Disk x Password (Hasło dysku twardego x) w programie BIOS Setup Utility jest wyszarzone i niedostępne: 1. html? page=42#manual">Page 42: Problemy Z Czytnikiem Linii PapilarnychWindows nie uruchamia się. Rozwiązanie: Do usunięcia problemu lub zidentyfikowania jego przyczyny użyj obszaru Rescue and Recovery lub dysków odtwarzania. Szczegółowe informacje o Rescue and Recovery - patrz Rozdział 4, “Opcje odtwarzania”, na stronie 37. html? page=43#manual">Page 43Problem: Po uruchomieniu komputera system operacyjny nie uruchamia się z urządzenia, z którego powinien. Rozwiązanie: Urządzenie uruchamiające system operacyjny może nie być wymienione na ″Boot priority order″ (Kolejność startowa) w programie BIOS Setup Utility. Aby sprawdzić, czy urządzenie znajduje się na liście ″Boot priority order″ (Kolejność startowa): 1. html? page=44#manual">Page 44

  Page 45: Copyright Lenovo

  Więcej informacji o używaniu opcji Rescue and Recovery - patrz sekcja ″Problem solving″ (Rozwiązywanie problemów) w programie Access Help. Dysk SSD Dzięki zaawansowanym technologiom Lenovo możemy zaoferować optymalną konstrukcję systemów. Wybrane modele wyposażono w dysk SSD do przechowywania danych. Ta nowoczesna technologia pozwala na budowanie lżejszych, mniejszych i szybszych notebooków. html? page=46#manual">Page 46: Odtwarzanie Fabrycznej Zawartości DyskuThinkVantage głównego menu Windows. Kompletna kopia zapasowa wszystkich plików i programów zainstalowanych fabrycznie przez Lenovo na komputerze znajduje się na ukrytym obszarze, czyli partycji, dysku twardego. Jednak, chociaż kopia zapasowa jest ukryta, to zajmuje miejsce na dysku. W związku z tym łączna pojemność... html? page=47#manual">Page 47: Odzyskiwanie Danych4. Kliknij opcję Full Restore i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Odtwarzanie fabrycznej zawartości dysku z użyciem dysków do odtwarzania Jeśli do komputera dołączono zestaw dysków do odtwarzania lub jeśli dyski takie utworzono lub nabyto, możesz odtworzyć fabryczną zawartość dysku, używając dysków zgodnie z następującą... html? page=48#manual">Page 48

  Page 49: Rozdział 5. Modernizacja I Wymiana Urządzeń

  1. Wyłącz komputer lub przełącz go w tryb hibernacji. Następnie odłącz zasilacz i wszystkie kable od komputera. Zamknij ekran i odwróć komputer. Otwórz zatrzask akumulatora, przesuwając go w lewo 1. Trzymając otwarty zatrzask, wyjmij akumulator 2. html? page=50#manual">Page 50: Modernizacja Dysku Twardego Lub Dysku SsdPrzed przystąpieniem do wymiany dysku twardego lub SSD przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Dysk SSD lub dysk twardy można zastąpić nowym zgodnie z poniższą procedurą. Nowy dysk można nabyć od reselera lub przedstawiciela handlowego Lenovo. html? page=51#manual">Page 51Uwaga: v Dysk wymieniać należy jedynie w przypadku modernizacji lub naprawy. Złącza i gniazda napędów nie nadają się do częstych wymian. v Rescue and Recovery i program Product Recovery nie są zainstalowane na opcjonalnym napędzie. Uwaga: Postępowanie z dyskiem twardym lub dyskiem SSD v Dysku nie wolno upuszczać... html? page=52#manual">Page 524. Wykręć wkręt ( 1) zabezpieczający pokrywę gniazda napędu. Następnie otwórz i zdejmij pokrywę ( 2). Wyjmij napęd, ciągnąc za zaczep. Włóż napęd do wnęki, a następnie mocno dociśnij. html? page=53#manual">Page 53: Wymiana Pamięci7. Włóż ( 1) i zamontuj pokrywę gniazda napędu ( 2). Następnie wkręć wkręt ( 3). 8. Włóż akumulator na miejsce. 9. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable do komputera. Wymiana pamięci Ważne: Przed wymianą pamięci przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Zwiększenie wielkości pamięci jest efektywnym sposobem na przyśpieszenie działania programów. html? page=54#manual">Page 54W tym celu zwolnij zatrzaski ( 1) na obu krawędziach gniazda jednocześnie i wyciągnij moduł SO-DIMM ( 2). Schowaj stary moduł SO-DIMM na wypadek użycia w przyszłości. html? page=55#manual">Page 557. Trzymając moduł SO-DIMM naciętą krawędzią w kierunku gniazda, zdecydowanym ruchem wsuń moduł do gniazda pod kątem około 20 stopni ( 1), a następnie pochyl go w dół, aż zaskoczy na miejsce ( 2). Uwaga: Jeśli instalujesz moduł pamięci tylko w jednym z dwóch gniazd, zainstaluj go w tym oznaczonym jako 0. html? page=56#manual">Page 56Aby upewnić się, że moduł SO-DIMM został zainstalowany poprawnie: 1. Włącz komputer. Kiedy zostanie wyświetlone logo ThinkPad, natychmiast naciśnij klawisz F1, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. Pozycja “Installed memory” podaje łączną wielkość pamięci zainstalowanej w komputerze. html? page=57#manual">Page 57: Rozdział 6. Pomoc I Obsługa Serwisowa(numery telefonów - patrz “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 51). Usługa może być odpłatna. Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW W serwisie Lenovo w sieci WWW można znaleźć aktualne informacje o notebookach ThinkPad i wsparciu dla nich. Strona główna Personal Computing znajduje się pod adresem: http://www. com/think. html? page=58#manual">Page 58Naprawa sprzętu Lenovo - jeśli przyczyną problemu jest sprzęt podlegający gwarancji Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu. v Zarządzanie zmianami serwisowymi - sporadycznie mogą wystąpić zmiany, których wprowadzenie jest wymagane po sprzedaży produktu. Lenovo lub reseler autoryzowany przez Lenovo zapewni wprowadzenie wybranych zmian serwisowych (Engineering Changes - EC), które mają... html? page=59#manual">Page 59: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym ŚwiecieKlientów i godzin pracy jest zamieszczona w serwisie wsparcia pod adresem http://www. com/support/phone. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, należy skontaktować się z reselerem Lenovo lub przedstawicielem Lenovo ds. marketingu. Uzyskiwanie pomocy na całym świecie Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z komputerem za granicę... html? page=60#manual">Page 602871-5399 (Makau) Komputery multimedialne PC do użytku domowego: 0800-336 (Makau) (kantoński, angielski i mandaryński) Kolumbia 1-800-912-3021 (hiszpański) Kostaryka 0-800-011-1029 (hiszpański) Chorwacja 0800-0426 Cypr +357-22-841100 Czechy +420-2-7213-1316 Dania 7010-5150 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (duński) ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=61#manual">Page 61Kraj lub region Numer telefonu Dominikana 1-866-434-2080 (hiszpański) Ekwador 1-800-426911 (hiszpański) Egipt +202-35362525 Salwador 800-6264 (hiszpański) Estonia +372 66 00 800 +372 6776793 Finlandia +358-800-1-4260 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (fiński) Francja Sprzęt: 0810-631-213 (serwis gwarancyjny i wsparcie) Oprogramowanie: 0810-631-020 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (francuski) Niemcy 0180 5 - 00 46 18 (niemiecki) Page 62(Lenovo centrum wsparcia dla Klientów - połączenie bezpłatne) (hiszpański) Peru 0-800-50-866 (hiszpański) Filipiny 1800-1601-0033 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6858 (DID) (angielski i filipiński) Polska +48-22-878-6999 (polski) Portugalia +351 21 892 7046 (portugalski) ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=63#manual">Page 63Kraj lub region Numer telefonu Rumunia +4-021-224-4015 Rosja Moskwa: +7 (495) 258 6300 Połączenie bezpłatne: 8 800 200 6300 (rosyjski) Singapur 800 6011 343 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6856 (DID) (angielski) Słowacja +421-2-4954-5555 Słowenia +386-1-200-50-60 (słoweński) Hiszpania 91-714-7983 0901-100-000 (hiszpański) Sri Lanka +9411 2493547... html? page=64#manual">Page 64

  Page 65: Dodatek A. Informacje Dotyczące Gwarancji

  Niniejszy Dodatek zawiera informacje o okresie gwarancyjnym oraz typie serwisu gwarancyjnego dla produktu Lenovo w Twoim kraju lub regionie. Warunki Ograniczonej GwarancjiLenovo mającej zastosowanie do Twojego produktu sprzętowego Lenovo - patrz Rozdział 3, ″Informacje gwarancyjne″, w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji dołączonym do Twojego produktu sprzętowego Lenovo. html? page=66#manual">Page 66: Typy SerwisuDostawca Usług dostarczy Klientowi części CRU do zainstalowania. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z produktem i dostępne w Lenovo na żądanie w dowolnym momencie. Części CRU łatwe do zainstalowania przez Klienta zwane są częściami CRU do samodzielnego montażu;... html? page=67#manual">Page 67Usług. W przypadku wysłania produktu do serwisu pocztą, produkt zostanie zwrócony do Klienta na koszt Lenovo, chyba że Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. Product Exchange Service W ramach Product Exchange Service Lenovo dostarczy produkt przeznaczony na wymianę do lokalizacji Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zainstalowanie i sprawdzenie działania produktu. html? page=68#manual">Page 68

  Page 69: Dodatek B. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)

  Odpowiedzialność za wymianę wszystkich części CRU do samodzielnego montażu spoczywa na Kliencie. Części CRU objęte usługą opcjonalną mogą wyjmować lub instalować Klienci lub - w okresie gwarancyjnym - pracownicy serwisu Lenovo. Notebooki Lenovo zawierają zarówno części CRU do samodzielnego montażu, jak i objęte usługą... html? page=70#manual">Page 70“Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 51. Uwaga: Należy używać jedynie części komputerowych dostarczanych przez Lenovo. Informacje gwarancyjne o częściach CRU dla danego typu komputera - patrz Rozdział 3, Informacje gwarancyjne w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji. html? page=71#manual">Page 71Podręcznik obsługi i Instrukcje Access Elektroniczny rozwiązywania instalowania Help podręcznik problemów konserwacji sprzętu Urządzenie Ultrabay Części CRU objęte usługą opcjonalną Podpórka pod nadgarstki Dodatek B. Części wymieniane przez klienta (CRU) Page 72

  Page 73: Dodatek C. Opcje I Specyfikacje

  Przycisk wyciszania głośnika v Przycisk wyciszania mikrofonu Interfejs v Złącze monitora zewnętrznego v Złącze DisplayPort v Złącze audio combo v 2 złącza USB v 1 złącze USB/eSATA v Złącze sieci Ethernet RJ45 v Wnęka napędów Ultrabay Slim © Copyright Lenovo 2009... html? page=74#manual">Page 74: Rozmieszczenie ZłączyZintegrowany WiMax (w wybranych modelach) Opcje zabezpieczające v Czytnik odcisków palców (w niektórych modelach) Rozmieszczenie złączy Widok z tyłu Gniazdo zasilające Złącze monitora Złącze Ethernet Złącze USB Złącze combo USB/eSATA Złącze DisplayPort ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=75#manual">Page 75Widok z prawej Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Gniazdo linki zabezpieczającej Widok z lewej Złącze USB Złącze audio combo Widok z dołu Złącze dokowania Dodatek C. Opcje i specyfikacje... html? page=76#manual">Page 76: Parametry TechniczneZakres napięcia wejściowego: 100-240 V, 50 do 60 Hz Akumulator v Litowy – Napięcie znamionowe: 10, 8 V – Pojemność: 4, 0 AH Czas pracy bez ładowania v Pozostałą moc baterii pokazuje wskaźnik na pasku zadań. html? page=77#manual">Page 77: Dodatek D. UwagiLenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień... html? page=78#manual">Page 78: Uwaga O Klasyfikacji EksportowejMożna go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1. Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego The following information refers to ThinkPad T400s, machine type 2801, 2808, 2809, 2815, 2823, 2824 i 2825. Federal Communications Commission (FCC) Statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. html? page=79#manual">Page 79: Industry Canada Class B Emission Compliance StatementProperly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. html? page=80#manual">Page 80: Oświadczenie O Zgodności Z Dyrektywą Eu-Emc (2004/108/Ec) En 55022, Klasa BEN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. html? page=81#manual">Page 81: Japanese Vcci Class B StatementMuszą korzystać ze struktury zbierania odpadów, umożliwiającej zbieranie, przetwarzanie wtórne i odzyskiwanie WEEE oraz minimalizowanie potencjalnego wpływu urządzeń EEE na środowisko i zdrowie człowieka w związku z obecnością substancji niebezpiecznych. Dodatkowe informacje o WEEE znajdują się pod adresem http://www. com/lenovo/environment. Dodatek D. Uwagi... html? page=82#manual">Page 82: Notice For Users In The U. s. aWięcej informacji o programie ENERGY STAR znaleźć można w serwisie WWW: http://www. energystar. gov Lenovo zachęca do efektywnego korzystania z energii elektrycznej na codzień. Aby w tym pomóc, firma Lenovo fabrycznie skonfigurowała następujące opcje zarządzania zasilaniem, włączające się, kiedy komputer pozostaje nieaktywny przez określoną ilość... html? page=83#manual">Page 83Windows. ® Funkcja Wake on LAN jest włączona, gdy komputer Lenovo opuszcza fabrykę. Ustawienie nie zmienia się nawet kiedy komputer jest w trybie uśpienia lub wstrzymania. Jeśli opcja Wake on LAN nie musi być włączona, gdy komputer jest w trybie uśpienia lub wstrzymania, możesz zmniejszyć... html? page=84#manual">Page 84: Uwaga O PrzepisachUwaga o przepisach Najnowsza uwaga o przepisach została umieszczona w serwisie WWW. Aby się z nią zapoznać, przejdź pod adres http://www. html? page=85#manual">Page 85: Znaki TowaroweZnaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: ® Lenovo ® Rescue and Recovery ® ThinkLight ® ThinkPad ® ThinkVantage ® TrackPoint Ultrabay ® UltraNav Wake on LAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. html? page=86#manual">Page 86

  Page 87: Indeks

  15 diagnozowanie przenoszenie komputera 6 system 13 przycisk ThinkVantage 1, 3 urządzenie pamięci masowej 13 Lenovo System Toolbox 2 diagnozowanie problemów System Toolbox - PC-Doctor 12 rejestrowanie komputera 6 dysk SSD 37 Rescue and Recovery 3, 13, 37 modernizacja urządzeń... html? page=88#manual">Page 88Uwaga o przepisach 76 ważne instrukcje v ważne wskazówki 5 wskazówki, ważne 5 wymiana urządzeń 41 wyszukiwanie informacji 1 zasady postępowania z komputerem 5 Zasilacz rozwiązywanie problemów 31 zawartość fabryczna odtwarzanie 38 znaki towarowe 77 ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów...
  • Contents
  • Table of Contents Bookmarks

  Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

  Modele ThinkPad Edge 11-, 13-, 14- i 15-calowy

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad Edge 13

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad Edge 13

  • Page 1Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Modele ThinkPad Edge 11-, 13-, 14- i 15-calowy...
  • Page 2• Regulatory Notice Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji oraz Regulatory Notice zostały umieszczone w serwisie WWW. Aby je przejrzeć, przejdź na stronę http://www. lenovo. com/support, kliknij sekcję User Guides & Manuals (Podręczniki użytkownika) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Page 3: Table Of Contents

   Prąd elektryczny - informacje dotyczące bezpieczeństwa. viii Oświadczenie o zgodności urządzenia laserowego. Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji Znajdowanie informacji na temat Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Serwis WWW Lenovo (http://www. com). Serwis WWW wsparcia Lenovo. Zapis informacji o komputerze Rozdział... html? page=4#manual">Page 4Dyrektywa RoHS — Ukraina. Informacje o programie ENERGY STAR Uwagi dotyczące informacji o bezpieczeństwie i informacji gwarancyjnych Uwaga o przepisach. Znaki towarowe. Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=5#manual">Page 5: Ważne Informacje Dotyczące BezpieczeństwaPodobnie jak na każde urządzenie elektroniczne, na produkt należy zwracać szczególną uwagę, gdy jest on włączony. W bardzo rzadkich przypadkach można poczuć jakiś zapach, zauważyć smugę dymu © Copyright Lenovo 2011... html? page=6#manual">Page 6: Wytyczne Dotyczące BezpieczeństwaNależy skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów. Poniższy serwis WWW zawiera listę telefonów do punktów serwisu i wsparcia. http://www. com/support/phone Komputer i jego komponenty należy często przeglądać pod kątem uszkodzeń, śladów zużycia lub innych oznak zagrożenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu któregokolwiek z komponentów nie należy... html? page=7#manual">Page 7: Akumulatory I BaterieSystem ten nie obsługuje akumulatorów, które nie zostały wyprodukowane ani autoryzowane przez firmę Lenovo. System będzie się uruchamiać, ale może nie ładować nieautoryzowanych akumulatorów. Uwaga: Firma Lenovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość działania ani za bezpieczeństwo nieautoryzowanych akumulatorów oraz nie udziela... html? page=8#manual">Page 8: Uwaga Dotycząca AkumulatoraNIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy demontować ani modyfikować akumulatorów. Może to spowodować eksplozję lub wyciek z akumulatora. Akumulator inny niż podany przez Lenovo, zdemontowany lub zmodyfikowany, nie jest objęty gwarancją. Nieprawidłowo wymieniony akumulator może wybuchnąć. Akumulator zawiera niewielką ilość substancji szkodliwych dla zdrowia. Aby uniknąć... html? page=9#manual">Page 9: Uwagi Dotyczące Baterii LitowejUwagi dotyczące baterii litowej NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli akumulator nie zostanie zastąpiony odpowiednim produktem, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator litowy można wymienić tylko na akumulator tego samego lub odpowiadającego typu, zalecanego przez producenta. Bateria zawiera lit i może wybuchnąć, jeśli jest nieodpowiednio używana i obsługiwana oraz utylizowana w niewłaściwy sposób. html? page=10#manual">Page 10: Prąd Elektryczny - Informacje Dotyczące BezpieczeństwaPrąd elektryczny - informacje dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie elektryczne pochodzące z kabli zasilających, telefonicznych i komunikacyjnych jest niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym: • Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. • Nie należy łączyć lub odłączać żadnych kabli ani wykonywać instalowania, konserwowania czy rekonfigurowania tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. html? page=11#manual">Page 11: Oświadczenie O Zgodności Urządzenia LaserowegoNIEBEZPIECZEŃSTWO • Podczas instalowania i przenoszenia tego produktu lub podłączonych do niego urządzeń, a także otwierania ich obudów, kable należy łączyć i rozłączać zgodnie z poniższymi procedurami. Aby podłączyć: Aby odłączyć: 1. Wyłącz wszystkie urządzenia. 1. 2. Podłącz wszystkie kable do 2. html? page=12#manual">Page 12Instrukcje te należy zachować. html? page=13#manual">Page 13: Rozdział 1. Wyszukiwanie Informacji• Nabywanie modernizacji oraz rozszerzonych usług naprawy sprzętu. Serwis WWW wsparcia Lenovo Informacje o pomocy technicznej są dostępne w serwisie WWW Lenovo pod adresem http://www. com/support W niniejszym serwisie znajdują się najnowsze informacje dotyczące wsparcia, między innymi:... html? page=14#manual">Page 14Numer seryjny (S/N) ______________________________________________ Data zakupu Komputer możesz zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi pod adresem: http://www. com/register Zarejestrowanie komputera daje następujące korzyści: • szybszy serwis po zgłoszeniu problemu, • automatyczne powiadamianie o możliwościach uzyskania bezpłatnego oprogramowania i specjalnych ofertach promocyjnych. html? page=15#manual">Page 15: Rozdział 2. Pomoc I Obsługa Serwisowa• Naprawa sprzętu firmy Lenovo – jeśli przyczyną problemu jest sprzęt objęty gwarancją firmy Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu. html? page=16#manual">Page 16łącze Warranty (Gwarancja), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Warunki Ograniczonej Gwarancji mającej zastosowanie do Twojego produktu sprzętowego firmy Lenovo - patrz Rozdział 3 „Informacje gwarancyjne“ w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji. W trakcie rozmowy telefonicznej należy w miarę możliwości przebywać w pobliżu komputera na wypadek, gdyby przedstawiciel asysty technicznej mógł... html? page=17#manual">Page 17: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym ŚwiecieAktualna lista numerów telefonów Centrów wsparcia dla Klientów i godzin ich pracy jest zamieszczona w serwisie wsparcia pod adresem http://www. com/support/phone. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, należy skontaktować się z reselerem lub przedstawicielem firmy Lenovo ds. marketingu. html? page=18#manual">Page 18Kraj lub region Numer telefonu Afryka Afryka: +44 (0) 1475-555-055 Afryka Południowa: +27-11-3028888, 0800110756 i +27-11-3027252 Afryka Środkowa: należy skontaktować się z najbliższym partnerem handlowym firmy Lenovo Algieria +33 6 7348 1739 (francuski, angielski) Argentyna 0800-666-0011 (hiszpański) Australia 131-426 (angielski) Page 19Kraj lub region Numer telefonu Chiny (specjalny region ThinkPad (infolinia dla pytań technicznych): 0800-839 administracyjny Makau) Centrum serwisowe ThinkPad: 2871-5399 (kantoński, angielski, mandaryński) Kolumbia 1-800-912-3021 (hiszpański) Kostaryka 0-800-011-1029 (hiszpański) 0800-0426 Chorwacja +357-22-841100 Cypr +420-2-7213-1316 Czechy Dania 4520-8200 7010-5150 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (duński) Dominikana 1-866-434-2080 (hiszpański) Page 20Kraj lub region Numer telefonu Indie 1800-425-2666 or +91-80-2535-9183 (angielski) Indonezja 021 5238 823 001-803-606-282 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6859 (DID) (angielski, indonezyjski) Irlandia 01-815-9202 01-881-1444 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (angielski) Izrael Centrum serwisowe Givat Shmuel: +972-3-531-3900 (hebrajski, angielski) Włochy 02-7031-6101 +39-800-820094 (serwis gwarancyjny i wsparcie) Page 21International Office Products (pvt) Ltd. : 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems: 00 92 21 568 9823 Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Centrum wsparcia dla klientów Lenovo — numer bezpłatny) (hiszpański) Paragwaj 009-800-52-10026 (hiszpański) Peru 0-800-50-866 (hiszpański) Page 22Kraj lub region Numer telefonu Filipiny 1800-1601-0033 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6858 (DID) (angielski, filipiński) Polska +48 22 760-73-00 (polski) Portugalia +351 21 892 7046 (portugalski) Katar Al Mana Computer Services: 00 974 4489 966 (wewn. 1992) Qatar Computer Services W. L. L: 00 974 4441 212 Gulf Business Machines: 00-974 462 1395 Rumunia +4-021-224-4015... html? page=23#manual">Page 23Kraj lub region Numer telefonu Ukraina 0800 507 333 0040 21 40 10 870 (numer płatny) (ukraiński, rosyjski, angielski) Zjednoczone Emiraty Arabskie 800 02000141 (angielski, arabski) Wielka Brytania 01475-555-055 08705-500-900 (standardowe wsparcie gwarancyjne) (angielski) Stany Zjednoczone 1-800-426-7378 (wybierz „Option #1“) (angielski) Urugwaj 000-411-005-6649 (hiszpański) Page 24Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=25#manual">Page 25: Dodatek A. Ograniczona Gwarancja LenovoDodatek A. Ograniczona Gwarancja Lenovo Niniejszy Dodatek zawiera informacje o obowiązującym w Twoim kraju lub regionie okresie gwarancyjnym oraz typie serwisu gwarancyjnego dla produktu firmy Lenovo. ThinkPad Edge 11" Okres Typ serwisu Typ maszyny Kraj lub region zakupu gwarancyjny gwarancyjnego... html? page=26#manual">Page 26: Typy SerwisuW tym przypadku Dostawca Usług na własny koszt dostarczy nabywcy części CRU do zainstalowania. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z produktem i udostępniane przez Lenovo na żądanie w dowolnym czasie. Części CRU łatwe do zainstalowania przez Klienta zwane są... html? page=27#manual">Page 27Po naprawieniu lub wymianie produkt zostanie zwrócony nabywcy na ryzyko i koszt Lenovo, chyba że Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. 6. Serwis z wysyłką w obu kierunkach W tym przypadku produkt zostanie naprawiony lub wymieniony po dostarczeniu go przez nabywcę... html? page=28#manual">Page 28: Suplemento De Garantía Para MéxicoSuplemento de Garantía para México Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento. html? page=29#manual">Page 29: Dodatek B. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)Po zdjęciu panelu można zobaczyć część CRU. Oba typy części CRU wymienione są w tabeli na następnej stronie. Pomoc elektroniczna Access Help oraz serwis WWW wsparcia firmy Lenovo (http://www. com/CRUs) zawierają instrukcje wymiany części CRU do samodzielnego montażu i objętych usługą opcjonalną. html? page=30#manual">Page 30„Ogólnoświatowa lista telefonów“ na stronie 5. Informacja: Należy używać jedynie części komputerowych dostarczanych przez firmę Lenovo. Informacje gwarancyjne dotyczące części CRU dla danego typu komputera można znaleźć w Rozdziale 3 Informacje gwarancyjne w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji. html? page=31#manual">Page 31W poniższych tabelach podano listę części CRU dla danego komputera oraz informacje, gdzie można znaleźć instrukcje wymiany. Tabela 1. Części CRU do samodzielnego montażu Instrukcje Access Help Elektroniczny instalowania podręcznik konserwacji sprzętu Zasilacz Kabel zasilający zasilacza Nakładka na urządzenie TrackPoint ®... html? page=32#manual">Page 32

   Page 33: Dodatek C. Uwagi

   Firma Lenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przesyłać... html? page=34#manual">Page 34: Uwaga O Klasyfikacji Eksportowejżadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie wchodzą w skład materiałów opracowanych do tego produktu firmy Lenovo, a użytkownik może korzystać z nich na własną odpowiedzialność. html? page=35#manual">Page 35• Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. html? page=36#manual">Page 36Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022... html? page=37#manual">Page 37: Oświadczenia Weee UeJapońskie oświadczenie zgodności produktów podłączanych do gniazdek sieci elektrycznej, w których płynie prąd o natężeniu nie przekraczającym 20 A na fazę Informacje na temat serwisowania produktów marki Lenovo na Tajwanie Oświadczenia WEEE UE Znak WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment — Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) jest używany jedynie w krajach Unii Europejskiej (UE)

   Page 38: Weee - Chiny

   środowiska dzięki stosowaniu energooszczędnych produktów i procedur. Firma Lenovo z dumą oferuje swoim klientom produkty zgodne ze standardem ENERGY STAR. Komputery firmy Lenovo poniższych typów oznaczone symbolem ENERGY STAR zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami programu ENERGY STAR dla komputerów. html? page=39#manual">Page 39środowisko i zmniejszasz emisję gazów powodujących efekt cieplarniany. Więcej informacji na temat programu ENERGY STAR zawiera serwis WWW: http://www. energystar. gov Firma Lenovo zachęca do efektywnego korzystania z energii elektrycznej na codzień. Aby w tym pomóc, firma Lenovo fabrycznie skonfigurowała następujące opcje zarządzania zasilaniem, włączające się, kiedy komputer pozostaje nieaktywny przez określoną... html? page=40#manual">Page 40: Uwagi Dotyczące Informacji O Bezpieczeństwie I Informacji GwarancyjnychManuals (Podręczniki użytkownika). Uwaga o przepisach Najnowsza wersja Uwagi o przepisach została umieszczona w serwisie WWW. Aby się z nimi zapoznać, przejdź pod adres http://www. com/support, a następnie kliknij odsyłacz User Guides & Manuals (Podręczniki użytkownika). Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych... html? page=41#manual">Page 41Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. Dodatek C. Uwagi... html? page=42#manual">Page 42Page 44Numer PN: 0A96726 Printed in China (1P) P/N: 0A96726 *0A96726*...
   • Samochody (historia)
   • Samochody (naprawa)
   • 4x4 i pick-upy
   • Samochody dostawcze
   • Technika motoryzacyjna
   • Motocykle (historia)
   • Motocykle (naprawa)
   • Skutery
   • Quady
   • Cięzarówki i autobusy
   • Ciągniki rolnicze
   • Pojazdy wojskowe
   • Koleje
   • Lotnictwo
   • Lot kosmiczny
   • Statki handlowe
   • Okręty wojenne
   • Żeglarstwo
   • Silniki morskie

   <Przegląd>

   Instrukcja napraw dla Yamaha YZF-R1 (1998-2003)? Odkryj tutaj podręczniki warsztatowe i instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy motocykli Yamaha.Te poradniki zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów i wymiany części. Wyczerpujące informacje techniczne dla profesjonalistów i kompetentnych amatorów.

   Yamaha YZF-R1 (1998-2003) - Clymer Motorcycle Service and Repair Manual

   Instrukcja obsługi i naprawy Clymer dla motocykli Yamaha YZF-R1 (1998-2003).

   • Ta książka Clymer dla motocykli Yamaha YZF-R1 obejmuje obsługę i naprawę silnika, sprzęgle i skrzyni biegów, układy paliwowe i wydechowe, instalacji elektrycznej i układ chłodzenia.
   • Obejmuje również zawieszenie przednie i układ kierowniczy, zawieszenie tylne i układ napędowy, hamulcach i ramę.
   • Instrukcje krok po kroku, ilustrowane licznymi zdjęciami i rysunkami.
   • W komplecie wartosci nastawcze, momenty dokręcania i tabele diagnozy problemów.
   • Bardzo przejrzyste schematy elektryczne w kolorze.
   Szczegóły:624 strony, 26 x 18 x 3 cm, miękka oprawa
   Ilustracje:bogato ilustrowane, zdjęcia i rysunki
   Wydawca:Clymer (USA, 2004)
   Seria:Clymer Motorcycle Service and Repair Manual (M398)
   EAN:9780892878925

   Yamaha YZF-R1 (1998-2003) - Clymer Motorcycle Service and Repair Manual

   Język: angielski

   Kup na Amazon DE

   Yamaha YZF-R1 (1998-2003) - Haynes Service & Repair Manual

   Instrukcja obsługi i naprawy Haynes dla motocykli Yamaha YZF-R1 (998 cm³, 1998-2003).

   • Ta książka Haynes dla motocykli Yamaha YZF-R1 obejmuje krok po kroku konserwację, naprawę i przegląd silnika, sprzęgle i skrzyni biegów.
   • Obejmuje również prace przy układ chłodzenia, gaźniku, układy paliwowe i wydechowe, zapłonu, zawieszeniu i hamulcach.
   • W komplecie schemat konserwacji, wartosci nastawcze i momenty dokręcania.
   • Przedstawia również pokrótce historie i rozwój modelu.
   Szczegóły:304 strony, 27 x 21. 5 x 1. 6 cm, miękka oprawaIlustracje:bogato ilustrowane setkami zdjęć i rysunkówWydawca:Haynes Publishing (GB, 2016)Seria:Haynes Service & Repair Manual (3754)EAN:9781785213427

   Yamaha YZF-R1 (ab 1998) - Bucheli Reparaturanleitung

   Podręcznik warsztatowy Bucheli (przedruk) do obsługi i naprawy motocykli Yamaha YZF R1.

   Lata: od 1998.

   • Książka Bucheli na temat motocykli Yamaha YZF-R1 szczegółowo opisuje prace nad silnikiem (blok, głowica cylindrów, układ paliwowy, zapłon, elementy elektryczne, dolot i wydech).
   • Opisuje również sprzęgło, skrzynię biegów, przekładnię, zawieszenie oraz hamulce przednie i tylne.
   • Completé par des données techniques, des couples de serrage, des tableaux pour le diagnostic des problèmes i des schémas électriques clairs en couleurs.
   Szczegóły:152 strony, 28 x 21 cm, miękka oprawaWydawca:Bucheli Verlag (CH, 2001)Seria:Bucheli Reparaturanleitung (5232)EAN:9783716819951

   Kymco Zing 125 (1997-1999) - Meteorit 125 (1999) / Yamaha YZF-R1 (1998-1999) - Revue Moto Technique (RMT 112)

   Instrukcja obsługi i naprawy Revue Moto Technique (RMT 112) dla motocykli:
   - Kymco Zing 125 (RF25AA, 1997-1999)
   - Kymco Meteorit 125 (RF25AD, 1999)
   - Yamaha YZF-R1 (RN 014, 1998-1999).

   • Ta książka RMT dla motocykli Kymco Zing 125, Meteorit 125 / Yamaha YZF-R1 obejmuje szczegółowe instrukcje dla konserwacji i naprawy silnika (w tym układ paliwowy, chłodzenie, smarowanie i zapłon), sprzęgle i skrzyni biegów, instalacji elektrycznej, rozrusznika i alternatora.
   • Obejmuje również prace przy widelcu, kolumnie kierownicy, zawieszeniu i układzie hamulcowym.
   • W komplecie dane nastawcze, momenty dokręcania i schematy elektryczne.
   Szczegóły:21 x 27 cm, miękka oprawaWydawca:ETAI (F, 1999)Seria:Revue Moto Technique (RMT 112)EAN:9782726891568

   Kymco Zing 125 (1997-1999) - Meteorit 125 (1999) / Yamaha YZF-R1 (1998-1999) - Revue Moto Technique (RMT 112)

   Język: francuski

   Kup na Amazon DEKup na Amazon PLSzczyt

   Księgarnia TMB oferuje nie tylko książki techniczne na temat Yamaha (jak podręczniki konserwacji i napraw, podręczniki warsztatowe, podręczniki restauracji, podręczniki kierowcy, katalogi części itp. ).
   Kliknij tutaj, aby odkryć wszystkie książki na temat Yamaha (w tym tworzenie historii, przeglądy typów, książki o niektórych modelach, kolekcje testów drogowych itp.

   Lata: 1998 1999 2000 2001 2002 2003


   Wiedza i doświadczenie

   Od 2000 roku księgarnia TMB importuje książki techniczne z Haynes, ETAI, Chilton, Clymer, Brooklands, Bucheli, Motorbuch Verlag i innych renomowanych wydawców.

  • Duży wybór ponad 12. 000 tytułów
  • Szybka dostawa
  • Mocne opakowanie
  • Zamawianie jest proste! Nie musisz zakładać konta!
  • Bezpieczna płatność przelewem bankowym za pośrednictwem własnego banku. Aby zamówić, nie potrzebujesz karty kredytowej!
  • W dniu wysyłki wyślemy Ci kolejny e-mail z numerem przesyłki, abyś mógł śledzić swoje zamówienie w Internecie.
  • Szanujemy prywatność.
  • Nasi partnerzy logistyczni:
  • Powered by NOP Design, indexed by FreeFind

   Najnowsza aktualizacja:14-02-2023

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fcrs201lfw0

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fcrs201lfw0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Frigidaire Fcrs201lfw0