Właściwości i wymiary Epson Printer Interface Cartridge

Epson Printer Interface Cartridge (EPIC) to mały, kompaktowy układ, który oferuje wiele właściwości i funkcji, aby ułatwić podłączenie drukarki Epson do komputera. EPIC ma wymiary 70 mm x 70 mm x 5 mm i waży zaledwie 20 g, dzięki czemu jest bardzo łatwy do zainstalowania i transportu. Ma zintegrowane złącze USB, dzięki któremu może łatwo połączyć się z komputerem. EPIC oferuje również zintegrowane złącze Ethernet, które umożliwia łatwe połączenie z siecią lokalną, co umożliwia drukowanie dokumentów sieciowych. EPIC wyposażony jest również w interfejs szeregowy, który umożliwia bezpośrednie połączenie drukarki z komputerem. EPIC jest dostępny w postaci kartridża, który można w prosty sposób wymienić w drukarce Epson.

Ostatnia aktualizacja: Właściwości i wymiary Epson Printer Interface Cartridge

Funkcji Fit to Page (Dopasuj do strony) można użyć na przykład w celu wydrukowania dokumentu o rozmiarze A4 na papierze o innym rozmiarze.

Funkcja Fit to Page (Dopasuj do strony) powoduje automatyczne dostosowanie rozmiaru strony do rozmiaru wybranego papieru. Rozmiar strony można także zmieniać ręcznie.

Uwaga:

Funkcja ta nie jest dostępna w połączeniu z funkcją drukowania bez obramowania.

Fit to Page (Dopasuj do strony) - Windows

Otwórz plik, który chcesz wydrukować.

Przejdź do ustawień drukarki. com/onlineguides/pl/spr2880/html/images/cj23097h. gif"/>

Kliknij kartę Main (Główne), wybierz odpowiednie ustawienie Media Type (Rodzaj nośnika), a następnie wybierz żądane elementy w ustawieniach Color (Kolor), Print Quality (Jakość druku) i Mode (Tryb).

Dostępność elementów ustawień może różnić się w zależności od wybranych ustawień.

Wybierz odpowiednie ustawienie Source (Źródło). com/onlineguides/pl/spr2880/html/files/step_5. gif"/>

Kliknij kartę Page Layout (Układ strony), wybierz Portrait (Portret) (pionowo) lubLandscape (Krajobraz) (poziomo), aby zmienić układ wydruku, a następnie wybierz rozmiar danych z listy Paper Size (Rozmiar papieru). com/onlineguides/pl/spr2880/html/images/cj23098h. com/onlineguides/pl/spr2880/html/files/step_6. gif"/>

Wybierz rozmiar papieru załadowanego do drukarki z listy Output Paper (Papier wyjściowy). com/onlineguides/pl/spr2880/html/files/step_7. gif"/>

Sprawdź inne ustawienia i rozpocznij drukowanie.

Dopasowanie do strony (Mac OS X 10. 5)

Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X:

Jest to standardowa funkcja systemu Mac OS X 10. 4. Aby użyć tej funkcji, upewnij się, że w ustawieniu Paper Size (Rozmiar papieru) wybrano standardowy rozmiar papieru (na przykład A4), a także wybrano ustawienie Scale (Skaluj), aby dopasować wydruk do rozmiaru papieru. Nie należy wybierać rozmiaru papieru za pomocą opcji konfiguracji strony (na przykład Sheet Feeder - Borderless (Podajnik arkuszy — Bez obramowania)). Funkcja ta nie jest dostępna w systemie Mac OS X 10. 3 lub wcześniejszych.

Przejdź do okna dialogowego Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/spr2880/html/images/cj23099h. gif"/>

Kliknij przycisk , aby rozszerzyć to okno dialogowe.

Wybierz ustawienie Printer (Drukarka) odpowiadające używanej drukarce, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia. com/onlineguides/pl/spr2880/html/images/cj23100h. gif"/>

W zależności od używanej aplikacji niektóre z elementów w tym oknie dialogowym mogą być niedostępne. Jeżeli tak jest, kliknij Page Setup (Konfiguracja strony) w menu File (Plik) aplikacji i wybierz odpowiednie ustawienia.

Z menu podręcznego wybierz pozycję Paper Handling (Postępowanie z papierem). com/onlineguides/pl/spr2880/html/images/cj23101h. gif"/>

Wybierz Scale to fit paper size (Dopasuj wydruk do rozmiaru papieru).

Z menu podręcznego wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania). com/onlineguides/pl/spr2880/html/images/cj23102h. gif"/>

Wybierz odpowiednie żądane ustawienia i kliknij Print (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

Dopasowanie wydruku do szerokości papieru rolkowego (tylko system Windows)

Jako ustawienie opcji Source (Źródło) wybierz wartość Roll Paper (Papier rolkowy). com/onlineguides/pl/spr2880/html/images/cj23104h. gif"/>

Wybierz Reduce/Enlarge (Zmniejsz/powiększ), a następnie kliknij Fit to Roll Paper Width (Dopasuj do szerokości papieru rolkowego. com/onlineguides/pl/spr2880/html/images/cj23105h. gif"/>

Wybierz szerokość papieru rolkowego załadowanego do drukarki z listy Roll Width (szerokość rolki). com/onlineguides/pl/spr2880/html/files/step_8. gif"/>Custom (Niestandardowy)

Pozwala zdefiniować wartość procentową, o jaką można zmniejszyć lub powiększyć wydruk.

W systemie Windows

Wybierz rozmiar papieru załadowanego do drukarki z listy Output Paper (Papier wyjściowy) lub Roll Width (Szerokość rolki)

Wybierz Reduce/Enlarge (Zmniejsz/Powiększ), a następnie kliknij Custom (Niestandardowy).

Kliknij strzałki obok Scale to (Dopasuj do), aby wybrać stosunek od 10 do 650%. com/onlineguides/pl/spr2880/html/files/step_9. gif"/>W systemie Mac OS X

Przejdź do okna dialogowego Page Setup (Konfiguracja strony). com/onlineguides/pl/spr2880/html/images/cj23107h. gif"/>Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X 10. 5:

W zależności od aplikacji okno dialogowe Page Setup (Konfiguracja strony) może być niedostępne. W takim wypadku można dokonać ustawień w tej części okna dialogowego Print (Drukuj).

Wybierz używaną drukarkę w ustawieniu Format for (Format dla).

Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Paper Size (Rozmiar papieru).

Ustaw wartość dla skali między 25 a 400%.

Dobór odpowiedniego rodzaju papieru

Drukarka automatycznie dostosowuje parametry drukowania do rodzaju papieru wybranego w ustawieniach drukowania. Dlatego ustawienie typu papieru jest takie ważne. Ustawienia te stanowią informację dla drukarki dotyczącą rodzaju używanego papieru i umożliwiają dostosowanie pokrycia tuszem. Poniższa tabela zawiera ustawienia, które należy wybrać dla używanego papieru.

Zwykły papier*, arkusze

Epson Bright White Ink Jet Paper (Jasnobiały papier do drukarek atramentowych)*

plain papers (papiery zwykłe)

Epson Ultra Glossy Photo Paper (Wysokobłyszczący papier fotograficzny)*

Epson Ultra Glossy

Epson Premium Glossy Photo Paper (Wysokiej jakości błyszczący papier fotograficzny)*

Epson Premium Glossy

Epson Premium Semigloss Photo Paper (Wysokiej jakości półbłyszczący papier fotograficzny)*

Epson Premium Semigloss

Epson Glossy Photo Paper (Błyszczący papier fotograficzny)*

Epson Glossy

Epson Photo Paper (Papier fotograficzny)*

Epson Photo

Epson Matte Paper – Heavyweight (Papier matowy - wysoka gramatura)*

Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Papier fotograficzny do drukarek atramentowych)*

Epson Matte

Koperty

Envelope (Koperta)

Typ papieru

Wybierz to ustawienie typu papieru

* Rodzaj papieru kompatybilny z Exif Print i PRINT Image Matching. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji dołączonej do aparatów cyfrowych kompatybilnych z Exif Print lub PRINT Image Matching.

Uwaga:

Dostępność nośników specjalnych różni się w zależności od lokalizacji. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat nośników dostępnych w miejscu zamieszkania, należy skontaktować się z obsługą klienta firmy Epson.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat specjalnych nośników firmy Epson, kliknij kartę Dodatek dostępną w prawym górnym rogu okna Przewodnik użytkownika, a następnie kliknij opcje Gdzie uzyskać pomoc oraz Strona internetowa pomocy technicznej.

Ustawienie opcji paper source (Źródło papieru)

Można wybrać, z której kasety będzie podawany papier w ustawieniu opcji paper source (Źródło papieru) w ustawieniach sterownika drukarki.

Ustawienie opcji Paper source (Źródło papieru)

Szczegóły

Dostępny rodzaj papieru

Cassette 1 (Kaseta 1)

Dostarcza papier wyłącznie z podajnika kasetowego 1.

Wszystkie

Cassette 2 (Kaseta 2)

Dostarcza papier wyłącznie z podajnika kasetowego 2.

Podajnik kasetowy 2 obsługuje wyłącznie zwykły papier w rozmiarze B5 lub większym.

Cassette 1 then 2 (Kaseta 1, potem 2)

Dostarcza papier z podajnika kasetowego 1, a kiedy się skończy - z podajnika kasetowego 2.

Upewnij się, że oba podajniki kasetowe zostały napełnione papierem tego samego rodzaju i w tym samym rozmiarze.

Cechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Technika

Metoda drukowania

Matrycowa drukarka igłowa

Drukowanie

Prędkość druku

HighSpeed-Draft: 10 cpi: 566 znaków/s, 12 cpi: 680 znaków/s, Draft: 10 cpi: 419 znaków/s, NLQ: 10 cpi: 104 znaków/s, 12 cpi: 125 znaków/s

Tabele znaków

PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-15, Roman 8

Rozdzielczość drukowania

240 x 144 DPI

Złącza

Przyłącza

Dwukierunkowe równoległe, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (opcja), USB 2. 0, RS-232 (opcja), Złącze typu B

Obsługa papieru / nośników

Wejście papieru

Pojedyncze arkusze z przodu i z tyłu, Papier ciągły z przodu i z tyłu, Odbiornik papieru z tyłu, Optional Automatic Document Feed (CSF): 150

Formaty papieru

Papier w arkuszach (jedna lub kilka warstw), Papier ciągły (jedna lub kilka warstw), Etykiety (jedna lub kilka warstw), Papier w rolce, Koperty, Karton

Informacje ogólne

Zużycie energii

53 W, 3, 4 W (w trybie czuwania)

Wymiary produktu

414‎ x 350 x 168 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Temperatura

Praca 5°C - 35°C, Składowanie 5°C - 35°C

Wilgotność powietrza

Praca 10% - 80%, Składowanie 10% - 80%

Kompatybilne systemy operacyjne

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP

Załączone oprogramowanie

Epson Status Monitor

Przeciętny okres bezawaryjnego funkcjonowania

20. 000 Godziny

Żywotność głowicy drukującej

400 Milion uderzeń/igłę

Ciśnienie akustyczne

Praca: 55 dB (A)

Ribbon Yield

7500000 Znak Czarny Draft

Zawartość zestawu

Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Taśma barwiąca, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD), Karta gwarancyjna

Inne

Gwarancja

12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Właściwości i wymiary Epson Printer Interface Cartridge

Bezpośredni link do pobrania Właściwości i wymiary Epson Printer Interface Cartridge

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Właściwości i wymiary Epson Printer Interface Cartridge